Przodkowo. Nowe drogi oddane do użytku (zdjęcia)

Przodkowo. Nowe drogi oddane do użytku (zdjęcia)

Gmina Przodkowo zakończyła realizację i przekazała do użytkowania pięć kolejnych inwestycji drogowych, wykonanych przy wsparciu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Do każdego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 50. procent.

Dwie drogi wykonano z kostki brukowej. Pierwsza z nich to odcinek Hopy – Pomieczyńska Huta. Realizacja tej inwestycji podzielona została na dwa etapy. Pierwszy odcinek oddano do użytkowania w 2020 roku. W tym roku natomiast wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku 2920 mb (metrów bieżących).

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami mechanicznymi, wykonano rondo, zatokę przystankową, oświetlenie uliczne i progi zwalniające. Na całej długości drogi położono chodnik. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową i kanał technologiczny.

Druga droga to ulica Derdowskiego w Przodkowie, gdzie wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku 257 mb. Zamontowano tam nowe krawężniki po obu stronach drogi i wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Kolejne trzy odcinki to drogi wykonane z płyt żelbetowych. Położono je w Szarłacie, Stanisławach i w Smołdzinie na ul. Krótkiej. W ten sposób utwardzono odcinek o łącznej długości 1053 mb. Na wszystkich odcinkach dodatkowo obustronnie utwardzono pobocza gruzem betonowym.

Łącznie wyremontowano i przebudowano 4,3 km dróg gminnych. Wartość wymienionych inwestycji wyniosła 7 150 000 złotych.

Jeden Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*