Region. Przybywa cudzoziemców na Pomorzu

Region. Przybywa cudzoziemców na Pomorzu

Na koniec sierpnia do ubezpieczeń społecznych w pomorskich placówkach ZUS-u zgłoszonych zostało ponad 53 tys. obcokrajowców. To oznacza, że w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy przybyło ich 1,1 tys. Najliczniejsi wśród nich są Ukraińcy i Białorusini.

31 sierpnia w gdańskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było blisko 46,4 tys., a w słupskim ponad 6,9 tys. cudzoziemców.

Liczba obcokrajowców, którzy mają najkorzystniejszą z umów, czyli umowę o pracę, przekroczyła 25,7 tys. i w porównaniu do końca czerwca tego roku wzrosła o ponad 700. To ponad 48 proc. wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy.

Przybyło również cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba wzrosła z 1361 na koniec czerwca 2021 r. do 1396 na koniec sierpnia. Pozostałe 49 proc. obcokrajowców na Pomorzu zatrudnione jest na innego rodzaju umowach, np. zleceniu.

Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku cudzoziemcy pochodzą ze 105 państw. Na koniec sierpnia najwięcej było wśród nich obywateli Ukrainy – prawie 30,5 tys. Drugą grupę stanowiło ponad 3,9 tys. obywateli Białorusi. Pierwszą piątkę zamykali posiadacze paszportów: Rosji (1067), Gruzji (1058) i Mołdawii (851).

Pomorze wybierają także przybysze z odleglejszych krajów. Ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS było m. in. po 3 obywateli Boliwii, Haiti, Islandii, Sri Lanki, Nigru, Urugwaju i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Mężczyźni stanowią dwie trzecie spośród ubezpieczonych w ZUS-ie obcokrajowców. Statystyczny cudzoziemiec zgłoszony w ZUS-ie jest młodszy od ubezpieczonego Polaka. Osoby w wieku od 20 do 49 lat stanowiły ponad 84 proc. ogółu cudzoziemców w rejestrach ZUS-u.

Rzeczywista liczba obywateli obcych państw, pracujących w naszym województwie może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS-ie. Dzieje się tak z powodu pracy w „szarej strefie” lub też z uwagi na zatrudnienie na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę obcokrajowiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*