Tag: kartuska sesja

Kartuzy. Arkadiusz Socha dołączył do komisji rewizyjnej Rady Miejskiej

Kartuzy. Arkadiusz Socha dołączył do komisji rewizyjnej Rady Miejskiej

„Radni rzucają dużo pięknych słów, które w ogóle nie pasują do tej dyskusji” – skwitował Andrzej Pryczkowski, przysłuchując się wymianie zdań na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach, dotyczącej Arkadiusza Sochy, który poinformował, iż chciałby dołączyć do komisji rewizyjnej. Zadeklarował on bowiem jeszcze bardziej owocną pracę na rzecz kartuskiej rady. Niektórzy jednak ewidentnie mieli co do tego wątpliwości.

Kartuzy. Posesyjne komentarze samorządu i opozycji: „Niekompetencja, niewiedza i skrajna nieodpowiedzialność…”

Kartuzy. Posesyjne komentarze samorządu i opozycji: „Niekompetencja, niewiedza i skrajna nieodpowiedzialność…”

Finał wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach z pewnością nie był korzystny dla samorządu. Rada bowiem nie wyraziła – tzw. bezwzględną większością głosów – zgody na zaciągnięcie przez magistrat kredytu w wysokości 7 milionów złotych. Przewodniczący M. Treder uważa, że nie padły żadne szczegóły, dotyczące celowości tego kredytu. Wiceburmistrz S. Biankowska zaś po zakończeniu obrad ostro skomentowała wynik głosowania nad uchwałą.