Tag: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Z ZUS na rehabilitację

Z ZUS na rehabilitację

Jesteś ubezpieczony, aktywny zawodowo, ale stan twojego zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy? Wystąp do ZUS o skierowanie na rehabilitacje leczniczą. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało ponad 4 tys. Pomorzan.

Sprawdź, jak skorzystać z małego ZUS! Od 1 stycznia, właściciele małych firm będą mogli opłacać niższe składki

Sprawdź, jak skorzystać z małego ZUS! Od 1 stycznia, właściciele małych firm będą mogli opłacać niższe składki

Dobra wiadomość dla właścicieli małych firm. Od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To tzw. mały ZUS dla małych firm. Składki będą obliczane od kwoty ustalonej proporcjonalnie do przychodu. Ulgę tę będzie można stosować także po skorzystaniu z ulgi na start i preferencyjnych składek, które wynoszą 30% minimalnego wynagrodzenia. Trzeba się jednak śpieszyć. Na złożenie wniosku jest 7 dni, licząc od 1 stycznia 2019 r.

ZUS może pomóc także podczas egzekucji należności

ZUS może pomóc także podczas egzekucji należności

ZUS oferuje nie tylko ulgi w spłacie należności, takie jak odroczenie terminu płatności składek, czy rozłożenie ich na raty. Warto wiedzieć, że dłużnicy wobec których już prowadzi egzekucję, mogą również w jej trakcie skorzystać z pomocy. To może ułatwić działalność, a nawet uratować firmę przed zamknięciem.

Konto w banku zamiast listonosza

Konto w banku zamiast listonosza

Jeszcze dziesięć lat temu świadczeniobiorcy sceptycznie podchodzili do kont w banku. Zaledwie 45 % z nich odbierało świadczenie w ten sposób. Pozostali bezpieczniej czuli się gdy listonosz przynosił im pieniądze „do ręki”. Dziś ponad 75 procent świadczeń długoterminowych w pomorskiem ZUS przekazuje na osobiste rachunki bankowe.