Tag: kartuski szpital

Termomodernizację kartuskiego szpitala wykona firma Elwoz

Termomodernizację kartuskiego szpitala wykona firma Elwoz

Powiat Kartuski podpisał umowę z Wykonawcą prac w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.