Tag: komisja rewizyjna

Kartuzy. Arkadiusz Socha dołączył do komisji rewizyjnej Rady Miejskiej

Kartuzy. Arkadiusz Socha dołączył do komisji rewizyjnej Rady Miejskiej

„Radni rzucają dużo pięknych słów, które w ogóle nie pasują do tej dyskusji” – skwitował Andrzej Pryczkowski, przysłuchując się wymianie zdań na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach, dotyczącej Arkadiusza Sochy, który poinformował, iż chciałby dołączyć do komisji rewizyjnej. Zadeklarował on bowiem jeszcze bardziej owocną pracę na rzecz kartuskiej rady. Niektórzy jednak ewidentnie mieli co do tego wątpliwości.

Kartuzy. RIO krytykuje Komisję Rewizyjną. Ta zaś będzie się odwoływać

Kartuzy. RIO krytykuje Komisję Rewizyjną. Ta zaś będzie się odwoływać

Chociaż do sesji Rady Miejskiej w Kartuzach można już właściwie odliczać godziny, wiąż nie wiadomo, czy burmistrz otrzyma absolutorium za wykonanie budżetu. Co prawda RIO negatywnie oceniła stanowisko kartuskiej Komisji Rewizyjnej, jednak jej członkowie postanowili odwołać się od tej opinii. „Rozbieżności pomiędzy planowanymi wartościami budżetu, a wartościami wykonanymi nie były spowodowane czynnikami zewnętrznymi, a wyłącznie winą Burmistrza Kartuz” – przekonuje Mirosława Bobkowska, przewodnicząca komisji.