Tag: PCPR

„Trudne dziecko czy trudna rodzina? U źródła dysfunkcji” – konferencja w Kartuzach

„Trudne dziecko czy trudna rodzina? U źródła dysfunkcji” – konferencja w Kartuzach

W Kartuskim Centrum Kultury miała miejsce konferencja pt. „Trudne dziecko czy trudna rodzina? U źródła dysfunkcji”. Skierowana była do grup zawodowych związanych z pomaganiem: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych, kuratorów sądowych, nauczycieli i pedagogów, psychologów

G. Mikiciuk: Powiat Kartuski jest w trakcie budowy pierwszego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie

G. Mikiciuk: Powiat Kartuski jest w trakcie budowy pierwszego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie

Na początku sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego, podpisano umowy na dofinansowanie zakupu trzech pojazdów 9-osobowych i jednego autobusu dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. O obecnych potrzebach w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym rozmawiamy z Grzegorzem Mikiciukem, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.