Tag: zarzuty

Prokowo. Dyrektor szkoły „na celowniku” rodziców i… nauczycieli

Prokowo. Dyrektor szkoły „na celowniku” rodziców i… nauczycieli

„To odwet za wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko dwójce nauczycieli” – tak o zarzutach w swoją stronę mówi Alina Kąkol, dyrektor Szkoły Podstawowej w Prokowie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, do rady, jak też do kuratorium oświaty wpłynęła skarga pod jej adresem z długą listą zarzutów, takich jak zastraszanie nauczycieli zwolnieniem czy kompromitowanie uczniów na forum społeczności szkolnej. Szefowa placówki dodaje też, że nie zamierza ponownie ubiegać się o piastowane obecnie stanowisko, ze względu na „upadek wartości, których w szkole nie ma”. Autorzy skargi zaś mówią wprost: „Nie możemy pogodzić się z myślą, że jedna osoba niszczy szkołę…”

Kartuzy. Mieszkańcy mówią „nie” zmianom nazw ulic. Grupa radnych mówi „nie” przeprowadzonym konsultacjom

Kartuzy. Mieszkańcy mówią „nie” zmianom nazw ulic. Grupa radnych mówi „nie” przeprowadzonym konsultacjom

Wygląda na to, że to nie koniec „wojenki”, dotyczącej zmiany nazw fragmentów ulic w Kartuzach. Samorząd opublikował wyniki konsultacji społecznych, zgodnie z którymi większość mieszkańców nie chce zmian, związanych z nazewnictwem przedmiotowych ulic i parków. Tymczasem grupa radnych uważa, że konsultacje przeprowadzono nieprawidłowo, skierowała też wniosek do wojewody w tej sprawie.