Absolwencie gimnazjum i szkoły podstawowej! Zapraszamy do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Somoninie!

Absolwencie gimnazjum i szkoły podstawowej! Zapraszamy do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Somoninie!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie jest placówką wyjątkową. Tu każdy absolwent gimnazjum i szkoły podstawowej znajdzie wymarzony kierunek, zdobędzie ciekawy zawód.

6

Zdjęcie 14 z 14

Nasza szkoła oferuje naukę:

 • w Technikum Weterynarii (nowość);
 • w Technikum Hotelarstwa;
 • w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych;
 • w Szkole Branżowej I stopnia wielozawodowej;
 • w Szkole Branżowej I stopnia: kucharz

 

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne. Podczas nauki uczeń pozna anatomię i fizjologię zwierząt, elementy diagnostyki weterynaryjnej oraz profilaktykę i metody leczenia chorób zwierząt. Zgłębi zasady chowu i rozrodu zwierząt oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności weterynaryjnej. Wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych może wykorzystać i doskonalić podczas praktyk zawodowych.

PERSPEKTYWY PRACY: gospodarstwa rolne i agroturystyczne, laboratoria weterynaryjne, lecznice dla zwierząt, ogrody zoologiczne, organy inspekcji weterynaryjnej, schroniska dla zwierząt.

Reklamy

 

Technik hotelarstwa zapozna się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów, agencji turystycznych oraz firm cateringowych. Nauczy się, jak dobrze zaplanować i koordynować usługi hotelarskie, jak kompleksowo i profesjonalnie obsługiwać gości hotelowych oraz jak organizować usługi turystyczne. Pozna zasady obsługi recepcji hotelowej i zarządzania personelem hotelowym. Dowie się, jak ustalać zestaw oferowanych usług oraz jak konstruować ich ceny, by być konkurencyjnym na rynku. Pozna także zasady efektywnego promowania oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy.

PERSPEKTYWY PRACY: hotele i pensjonaty, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska, gospodarstwa agroturystyczne, biura i agencje turystyczne, informacja turystyczna, własna działalność gospodarcza, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznychposiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza – sporządza potrawy i napoje – i organizatora usług gastronomicznych. Wykonuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem i ocenianiem żywienia. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych, korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu – śledzi aktualne tendencje w dekoracji potraw, aranżacji stołów i sal.

PERSPEKTYWY PRACY: szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, koordynator ślubny, pracownik firmy cateringowej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa.W trakcie nauki w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  kursów zawodowych, w każdym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy. Jest też przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakłady pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – kucharz. W trakcie nauki w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia praktyczne realizowane są na terenie szkoły. Zajmuje się przygotowywaniem potraw, pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Posiada wiedzę, dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Poza przygotowywaniem dań, do zadań kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szkoły, przedszkola, stołówki, zakłady zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

 

ATUTY ZSP W SOMONINIE:

 • szkoła międzynarodowa(realizujemy projekty w ramach Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły, dzięki którym uczniowie mają możliwość odbywania praktyk za granicą);
 • od kilku lat Technikum w Somoninie wśród dwudziestu najlepszych technikóww województwie pomorskim w rankingu „Perspektyw”;
 • bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych;
 • sukcesy absolwentów na rynku pracy(zakładają własne firmy, znajdują zatrudnienie w renomowanych restauracjach i hotelach polskich oraz zagranicznych).

Absolwentom gimnazjum i szkoły podstawowej zapewniamy:

 • NAJLEPSZE MIEJSCA PRAKTYK W KRAJU I ZAGRANICĄ
 • wycieczki integracyjne i edukacyjne oraz wyjazdy do kina, teatru, muzeum;
 • rozwój zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych (m. in. na kółku gier planszowych, kółku teatralnym, kulinarnym, podczas zajęć Wolontariatu)
 • udział w Turnieju Debat Oksfordzkich oraz w konkursach powiatowych, wojewódzkich, a nawet międzynarodowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*