Dotacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Dotacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach na ekologię i ochronę przyrody [LISTA]

Wśród, dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach, dziedzin jest też ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Fot.: pixabay.com

 

Zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Zadanie a) działania edukacyjne w zakresie upowszechniania postaw odpowiedzialności i aktywności na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska – dotyczące zagrożeń (np. szkodliwości odprowadzania ścieków do ziemi, cieków wodnych i jezior a także o szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych) oraz działań poprawiających stan środowiska (np. rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, odnawialne źródła energii) – adresaci zadania: dzieci, młodzież i dorośli:

Zobacz też: Dotacje Zarządu Powiatu w Kartuzach w zakresie porządku, bezpieczeństwa, ratownictwa [LISTA]

1. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – „EKO maluchy – przyrody zuchy” – 0,00 zł.

2.Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia – „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska” – 2 325,00 zł.

3. Fundacja „Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei – „Czy atrakcyjność turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym?” – 12 212,00 zł.

4. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – CO2 – wróg numer jeden każdego z nas! „Jesteśmy EKO – POZYTYWNI” II powiatowe spotkanie szkolnych Ekodetektywów – 1 900,00 zł.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz – „Odpady segreguję – surowce ratuję!” – 0,00 zł.

Zadanie b) ochrona dzikich zwierząt – działania na rzecz ochrony dzikich zwierząt, rehabilitacji i leczenia zwierząt chorych, porzuconych i osieroconych; propagowanie wiedzy o sposobach pomocy chorym ptakom i zwierzętom oraz miejscach dostarczania takich zwierząt – adresaci zadania: urzędnicy administracji, lekarze weterynarii, myśliwi, społeczeństwo

6. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom – „Jak pomagać dzikim zwierzętom, aby nie zaszkodzić?” – 4 200,00 zł.

Zadanie d) edukacja ekologiczna w zakresie stanu ekologicznego wód i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zbiorników wodnych:

7. „Rozwiń Skrzydła” – „Jeziora – nasza wspólna sprawa” – 3 363,00 zł.

Zadanie f) wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa ekologicznego – promowanie sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi – adresaci zadania: dorośli:

8. Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku – „XI Kartuski Targ Produktów Ekologicznych” – 4 000,00 zł.

Skomentuj: Dotacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach na ekologię i ochronę przyrody [LISTA]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*