III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich

III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich

26 listopada 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbył się III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich. Wydarzenie było organizowane przez Stowarzyszenie […]

26 listopada 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbył się III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich. Wydarzenie było organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Profilaktyki Zdrowia, a współfinansowane przez Powiat Kartuski, a wzięło w nim udział ponad 300 uczestników. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała dyrektor ZSP w Somoninie – Elżbieta Świętoń.
W Turnieju brały udział szkoły podstawowe i średnie (w odrębnych kategoriach), łącznie 8 placówek:
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,
– Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,
– Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie,
– Szkoła Podstawowa w Chmielnie,
– Szkoła Podstawowa w Kiełpinie,
– Szkoła Podstawowa w Somoninie,
– Szkoła Podstawowa w Egiertowie.
Tezy debat obejmowały tematykę więzi międzypokoleniowych. Do udziału w dyskusjach uczniowie przygotowywali się przez kilka tygodni. Ponadto, w zainteresowanych szkołach odbyły się warsztaty, dotyczące teorii debaty oksfordzkiej, prowadzone przez koordynator Turnieju – Agnieszkę Głodowską oraz znawców zagadnienia.
Drużyna każdej ze szkół składała się z 6 uczestników – 4 Mówców oraz Marszałka i Sekretarza. Każda grupa stanęła do dwóch debat, a o wyniku decydowały punktu zebrane z obu potyczek.
Debaty oceniało jury złożone z opiekunów drużyn, jednakże żaden nie mógł oceniać swoich podopiecznych. Nad całością czuwała Loża Ekspertów, w składzie Aleksandra Zaworska – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie oraz Dominika Czechowska – wykładowca oraz menedżer kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Pierwsze miejsce w III Powiatowym Turnieju Debat Oksfordzkich w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Egiertowie, przygotowywana pod okiem pani Iliady Kwaszyńskiej oraz pana Arkadiusza Penkowskiego. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Somoninie, których opiekunem była pani Elżbieta Mateja. W kategorii szkół średnich najlepsza okazała się grupa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie, którą przygotowała pani Ewa Kolka, a II miejsce zajęła młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, pod opieką pani Iwony Cyrockiej.
W Turnieju wyłoniono również najlepszych Mówców. Zostali nimi: Dawid Jankowski (ZST w Kartuzach), Bartosz Synakowski (ZST w Kartuzach), Igor Szymański (SP w Kiełpinie), Joanna Czapp (ZSZiO w Kartuzach), Dominika Jelińska (ZSP w Przodkowie), Nikola Gelinska (ZSP w Somoninie) oraz Nicole Myszk (SP w Chmielnie).
Dzień obfitował w dodatkowe wydarzenia. Uczestnicy Turnieju oraz goście wysłuchali dwóch wykładów: „Praca artystyczna z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku  – czy warto angażować czas i pieniądze?” – wygłoszony przez Macieja Urbana, aktora i animatora współpracującego z Kartuskim Centrum Kultury oraz wykład „Wystąpienie publiczne” – przeprowadzony przez Dominikę Czechowską, wykładowcę z Wyższej Szkoły Bankowej  w Gdańsku.
W trakcie spotkania upowszechniano też rezultaty projektu „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”, realizowanego przez ZSP w Somoninie w ramach programu Erasmus+. Uczniowie, którzy odbyli staże zagraniczne, prezentowali swoje umiejętności obsługi gości – serwowania napojów oraz potraw. Uczestnicy stażu w Grecji przedstawili (również w formie multimedialnej) informacje o realizacji programu szkolenia, sposobie spędzania czasu wolnego oraz korzyściach wynikających z realizacji zagranicznych mobilności. A takich, dzięki posiadanej Karcie Jakości Mobilności w obszarze kształcenia zawodowego i wdrażanej Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia, ZSP w Somoninie realizuje kilkadziesiąt rocznie.
Dodatkowym elementem Turnieju był konkurs eseistyczny. Zadaniem uczestników było napisanie eseju, na temat związany z wybraną tezą debat. Wpłynęło 10 prac konkursowych. Jury przyznało dwie nagrody: Julii Okuniewskiej – I miejsce oraz Milenie Walkusz – II miejsce.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!

Opracowanie: Agnieszka Głodowska

DSC_00993

Zdjęcie 1 z 19

Reklamy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*