Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Syndyk Wiesławy Adamczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki : 1. udział 42/250 w lesie o powierzchni 1,25 ha dla którego prowadzona jest Księga wieczysta o nr LU1O/00010089/4, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Próchnicką wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 12 096 zł. , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 6 048 zł. 2. udział 70/564 w lesie o powierzchni 2,82 ha dla którego prowadzona jest Księga wieczysta o nr LU1O/00036781/3, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Próchnicką wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 20 160 zł. , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 10 080 zł. Za cenę nie niższa niż wartości oszacowania udziału Upadłej. Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości nr ….” pod adresem : Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 15 maja 2023 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

Imię: Milena Email: info@syndyklublin.pl Lokalizacja: Lublin tel: 798791056

Cena: 16128 zł