Okręgi w gminie Żukowo uchwalono, skargę oddalono

Okręgi w gminie Żukowo uchwalono, skargę oddalono

Na uchwałę dotyczącą okręgów wyborczych w gminie Żukowo wpłynęły cztery skargi. Wszystkie zostały oddalone, a okręgi są już oficjalne i pewne.

Na powyższą uchwałę, do Komisarza Wyborczego w Słupsku wpłynęły cztery skargi, które wniosła grupa wyborców zarzucając, że przedstawiony podział na okręgi wyborcze narusza spójność geograficzną, społeczną i historyczną niektórych sołectw. Skargi zostały oddalone.

W postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 5 kwietnia 2018 r. czytamy: „Kodeks wyborczy w art. 417 §1 określa, że okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, również wtedy, gdy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 8 (art. 417 §3 pkt 2). W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się tworzenie jednostki pomocniczej (art. 417 §4 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego, tworzy się okręgi wyborcze dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Zaskarżona uchwała Rady Miejskiej dotycząca podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze nie narusza żadnego z powyżej przytoczonych przepisów.

Reklamy

Analiza załącznika do przedmiotowej uchwały nie pozwala na stwierdzenie, iż podział gminy prowadziłby do braku integralności terytorialnej okręgu. Żaden z okręgów nie zawiera w sobie części innego okręgu, tym samym brak jest podstaw do podważenia przedmiotowej uchwały.

Rolą Komisarza Wyborczego nie jest dokonywanie innego podziału na okręgi wyborcze, jeżeli uchwała w tym przedmiocie nie narusza przepisów Kodeksu Wyborczego, ani wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej.

Podsumowując, wobec braku zasadności skargi w jakimkolwiek zakresie należało ją oddalić.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DZ. U. Z 2018 r. poz. 130) w gminie Żukowo został zmieniony system wyborczy z większościowego, gdzie o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, na proporcjonalny art. 416 Kodeksu Wyborczego.

Aktualny podział na okręgi:

Okręg nr 1 – sołectwo Banino, sołectwo Czaple, sołectwo Nowy Świat, sołectwo Rębiechowo (wszystkie sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość – 4,77 – po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 2 – sołectwo Chwaszczyno, sołectwo Małkowo, sołectwo Miszewo, sołectwo Pępowo, sołectwo Tuchom (wszystkie sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość – 4,97 – po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 3 – sołectwo Borkowo, sołectwo Żukowo, Żukowo-miasto wraz z jednostkami pomocniczymi (Osiedle Nowe, Osiedle Dolne, Osiedle Wybickiego, Osiedle Norbertanek, Osiedle Elżbietowo (sołectwa i jednostki pomocnicze bezpośrednio ze sobą sąsiadują)) mandatowość – 5,31 – po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 4 – sołectwo Babi Dół, sołectwo Glincz, sołectwo Leźno, sołectwo Łapino Kartuskie, sołectwo Niestępowo, sołectwo Otomino, sołectwo Przyjaźń, sołectwo Rutki, sołectwo Skrzeszewo, sołectwo Sulmin, sołectwo Widlino (sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość – 5,95 – po zaokrągleniu daje 6 wybieranych radnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*