Oświadczenie: „W diecezji pelplińskiej nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek przestępstwa wobec nieletnich”

Oświadczenie: „W diecezji pelplińskiej nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek przestępstwa wobec nieletnich”

Diecezja Pelplińska wydała oświadczenie w kontekście ewentualnych przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych.

 W odniesieniu do pojawiających się pytań ze strony przedstawicieli środków społecznego przekazu w kontekście ewentualnego popełnienia przestępstw seksualnych przez duchownych wobec nieletnich, należy podkreślić, co następuje:

1.      W diecezji pelplińskiej nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek przestępstwa wobec nieletnich. Wszystkie zgłoszone przypadki zostały procedowane według obowiązującego prawa państwowego i kościelnego.

2.      Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat przestępstw tego rodzaju – popełnianych zarówno w przeszłości, jak i obecnie – proszony jest o zgłoszenie takiej informacji do odpowiednich organów ścigania oraz do delegata biskupa pelplińskiego zajmującego się tego rodzaju sprawami: kanclerz@diecezja-pelplin.pl

3.      Biskup pelpliński jest przekonany o  skuteczności organów ścigania oraz jest gotowy – za pośrednictwem swojego delegata – współpracować z policją i prokuraturą w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do postępowania  duchownych, które byłoby niezgodne z prawem.

4.      Wszyscy jesteśmy wezwani do walki z przestępstwami wobec małoletnich oraz nadużyciami władzy, które chroniłyby przestępców. Stanowczo należy się jednak sprzeciwić cynicznemu wykorzystywaniu tej walki w kampanii wyborczej. To bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest priorytetem.

Rzecznik diecezji pelplińskiej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*