Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 do 15 września 2020 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Sulęczyno. Warunkiem otrzymania zasiłku jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca z niskiego dochodu  (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł w przeliczeniu na 1 osobę).

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Sulęczyno (w punkcie informacji) lub na stronie internetowej BIP Gmina Sulęczyno (Ogłoszenia i obwieszczenia).

Reklamy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*