Praca dla Pomorzan! Specjalny program dla mieszkańców

Praca dla Pomorzan! Specjalny program dla mieszkańców

7 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i 16 powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego podpisały porozumienie na realizację programu Praca dla Pomorzan. To już kolejny etap programu, z którego do tej pory skorzystało ponad tysiąc osób.

Program jest realizowany w kilku modułach tematycznych, które odzwierciedlają najbardziej istotne dla regionalnego rynku pracy potrzeby.

– To w skali kraju sytuacja wyjątkowa – mówi Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Świadczy o wspólnej odpowiedzialności samorządów za rozwój zawodowy mieszkańców i gospodarki regionu. Praca dla Pomorzan to na współczesnym rynku pracy, gdzie wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy rosną również wymagania pracodawców, szansa dla mieszkańców na zdobycie cenionych przez lokalne firmy kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego – tłumaczy Świlski.

Reklamy

Pierwszy moduł związany jest z tradycją i dziedzictwem kulturowym Pomorza, kolejne to branże kluczowe dla regionu, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz wyrównywanie szans. Piąty z modułów, który w ubiegłym roku został poświęcony specjalnym działaniom na terenach dotkniętych skutkami klęski żywiołowej z sierpnia 2017 roku, w tegorocznej edycji dedykowany jest inicjatywom dotyczącym zielonej gospodarki. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi, które nie omijają także Pomorza. – Jeśli na obszarze województwa wystąpią ekstremalne zjawiska pogodowe jest ryzyko, że swoim oddziaływaniem dotkną również rynku pracy – tłumaczy Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor WUP w Gdańsku. – Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że skutki klęsk żywiołowych mogą być likwidowane nawet przez okres kolejnych 2-3 lat od ich wystąpienia. W związku z tym potrzebne będzie inicjowanie specjalnych działań, jak konieczność uruchomienia prac interwencyjnych lub robót publicznych, szkoleń bądź staży zawodowych w wybranych zawodach (np. drwal czy pilarz) – zaznacza Żmudzińska. Realizację tych działań umożliwi program Praca dla Pomorzan.

Kilka form wsparcia

Osoby, które wezmą udział w programie, mogą skorzystać ze szkoleń, a także spróbować swoich sił w wybranym zawodzie w trakcie płatnego stażu. Dla tych, którzy chcą rozwijać własny biznes i mają do tego predyspozycje, proponowane są dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Wśród from pomocy oferowanych uczestnikom jest także refundacja stanowisk pracy, prace interwencyjne oraz  wsparcie mobilności, czyli bon na zasiedlenie i zwrot kosztów dojazdów.

Programy regionalne dały wymierne efekty

W ubiegłym roku, dzięki 9 mln zł przeznaczonym przez Samorząd Województwa na realizacje programu, efektywność zatrudnieniowa programu była bardzo wysoka i wyniosła 81 proc.

Środki na prowadzenie działalności gospodarczej do tej pory najczęściej dotyczyły modułu związanego z tradycją i dziedzictwem kulturowym oraz obszaru branż kluczowych dla regionu. W ubiegłym roku najwięcej dotacji na założenie własnej firmy zostało przekazanych w powiecie tczewskim, bytowskim i wejherowskim. W sumie na założenie własnej firmy zdecydowało się 75 osób w całym województwie. Staże cieszyły się największą popularnością w powiatach wejherowskim i chojnickim, natomiast szkolenia w Gdyni i Słupsku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*