Tag: bilet metropolitalny kaszuby

Bilet metropolitalny

Bilet metropolitalny dla całego regionu

W grudniu 2016 roku zakończyły się, trwające blisko pół roku, negocjacje pomiędzy samorządami Obszaru Metropolitalnego dot. kształtu i zakresu wspólnego systemu biletowego dla metropolii. Wypracowany przez samorządy projekt 29 grudnia został zatwierdzony i wpisany na listę projektów pozakonkursowych (SzOOP RPO).