Tag: kampania edukacyjna

Gm. Somonino. „Jesienne eko-rewolucje…”, czyli kampania edukacyjna dla dzieci i dorosłych

Gm. Somonino. „Jesienne eko-rewolucje…”, czyli kampania edukacyjna dla dzieci i dorosłych

Gmina Somonino otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację jesiennej kampanii edukacyjnej „Jesienne eko-rewolucje w Gminie Somonino”, która jest skierowana do dzieci i dorosłych. Projekt polega na popularyzacji wiedzy przyrodniczej i zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i będzie realizowany na terenie gminy Somonino we współpracy ze szkołami i oddziałami przedszkolnymi.