Tag: pracownicy PGR

Gm. Somonino. Dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają komputery przenośne

Gm. Somonino. Dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają komputery przenośne

128 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem trafi do dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy złożyli w zeszłym roku wnioski do somonińskiego urzędu, które z kolei pozytywnie przeszły proces weryfikacji. Przedsięwzięcie możliwe jest do zrealizowania dzięki rządowemu programowi „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.