Tag: urząd gminy żukowo

Bon opiekuńczy dla zameldowanych w gminie Żukowo

Bon opiekuńczy dla zameldowanych w gminie Żukowo

„Bon opiekuńczy” to rodzaj świadczenia pieniężnego dla zameldowanych na terenie gminy Żukowo mam, których dzieci korzystają ze żłobka lub klubu dziecięcego. Dopłata do dziecka w żłobku to 200 zł miesięcznie, a w klubie dziecięcym – 100 zł. Gmina chce w ten sposób pomóc kobietom, które chciałyby szybciej wrócić na rynek pracy.

Burmistrz przestrzega przed spalaniem śmieci

Burmistrz Żukowa przestrzega przed spalaniem odpadów

Burmistrz Gminy Żukowo informuje mieszkańców i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy Żukowo, że zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach obowiązuje zakaz palenia odpadów w piecach domowych i ogniskach. Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią podlega karze aresztu albo grzywny – nawet do 5 tysięcy złotych – czytamy na stronie Urzędu Gminy.