Żukowo. Duży awans gminy w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego

Żukowo. Duży awans gminy w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego

Gmina Żukowo zajęła 20. miejsce na 642 sklasyfikowane gminy miejsko-wiejskie w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 rok. To jednocześnie najwyższej sklasyfikowana gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim.

20. miejsce w przypadku gminy Żukowo oznacza również awans o aż 28 pozycji w stosunku do poprzedniego roku (48 miejsce w rankingu za 2019 rok). Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uwzględniono w nim wskaźniki, takie jak m. in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czy udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Reklamy

-Tak duży awans niewątpliwie nas cieszy, ważniejsze jest jednak to, z jakimi skutkami może się on wiązać. Wysoka ocena gminy Żukowo pod kątem finansowym może pomóc, np. w zaciągnięciu kredytu i jego oprocentowaniu, a ten z kolei bywa niezbędny w kontekście planowanych inwestycji i dynamicznego rozwoju- mówi burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*