fot. MOSG

21 cudzoziemców pracowało nielegalnie na budowach

21 cudzoziemców pracowało nielegalnie na budowach w województwie pomorskim – ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska i Gdyni, którzy w gdańskiej agencji zatrudnienia i firmie budowlanej w powiecie kartuskim zakończyli kontrole legalności wykonywania i powierzania pracy cudzoziemcom

fot. MOSG

W gdańskiej agencji zatrudnienia, prowadzonej przez obywatela Ukrainy, funkcjonariusze Straży Granicznej zakończyli kontrolę 12 lipca. Zweryfikowali zatrudnienie 44 cudzoziemców z Ukrainy. Wobec 11 ujawnili naruszenia w postaci braku zezwoleń na pracę. Ponadto właściciel agencji w przypadku 22 cudzoziemców nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu przez nich pracy. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po ustosunkowaniu się przedsiębiorcy.

Strażnicy graniczni z Gdyni 11 lipca zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w firmie budowlanej w powiecie kartuskim. Sprawdzili zatrudnienie 19 osób. Ustalili, że firma powierzyła nielegalne wykonywanie pracy 10 cudzoziemcom z Mołdawii i Ukrainy. Osoby te zostały zatrudnione bez zezwoleń na pracę bądź zarejestrowanych we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia im pracy. Naruszenie tych zasad skutkuje nielegalnością zatrudnienia.

Reklamy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*