Aż 3 żłobki powstaną w gm. Żukowo

Aż 3 żłobki powstaną w gm. Żukowo

Budowa 3-ech żłobków (w Baninie, Chwaszczynie i Żukowie) to zdecydowanie jedna z najważniejszych zmian, jakie możemy zaobserwować w najnowszej aktualizacji WPF-u Urzędu Gminy w Żukowie. Na to zadanie żukowski samorząd ma otrzymać dofinansowanie. Niektórzy radni jednak wstrzymali się od głosu przy uchwale, dot. WPF. Dlaczego?

Na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ zabezpieczono kolejno:

2023 rok: + 20 000,00 zł,
2024 rok: + 5 000 000,00 zł,
2025 rok: + 5 000 000,00 zł.

Reklamy

Żłobki mają planowo pomieścić łącznie ponad 200 dzieci.

Do aktualizacji WPF-u dodano również zadania drogowe, a wśród nich opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul. Do Dworu w Otominie.

W tym przypadku zmiany zakładają zabezpieczenie finansowe na tę inwestycję w wysokości 50 tys. zł na rok 2023 i 550 tys. zł na rok 2024. Założenia zadania to przede wszystkim przebudowa odcinka o długości ok. 260m polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie, kanalizacja deszczowa).

Uchwałę podjęto większością głosów. 4 osoby – radni opozycji – wstrzymali się od głosu. Dlaczego?

-Wstrzymanie się od głosowania dot. WPF na sesji z 29 sierpnia 2023 roku nie jest równoznaczne z niepoparciem pewnych propozycji z WPF. Stwierdzenie, iż nie popieramy budowy przedszkoli to manipulacja informacjami. Sami już niejednokrotnie mówiliśmy o braku publicznych przedszkoli w gminie Żukowo, jako o problemie – wyjaśnia radna Mariola Zmudzińska. – W kwestii WPF i kredytu w kwocie 40 mln zł planowanym na 2023 rok przypominamy, iż inwestycje w 2023 roku planowane są na rekordowym (wyborczym) poziomie ok. 108 mln zł. Jednocześnie obecne zadłużenie na 2023 rok planowane jest również na poziomie rekordowym dla gminy ponad -84 mln zł. Ma to bezpośredni wpływ na kolejne lata, gdzie kwoty na inwestycje są planowane na minimalnym poziomie i powstają głównie w oparciu o potencjalnie pozyskiwane dofinansowanie, właśnie np. na budowę przedszkoli. (…) Absolutnie popieramy budowę przedszkoli w gminie Żukowo, jednak nie popieramy nieroztropnego i wiecznie zmienianego WPF, nie popieramy wyrzucania z realizacji planowanych inwestycji (…).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*