Borzestowska Huta

Borzestowska Huta się podzieli? Wójt wydał zarządzenie!

Wójt Chmielna wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Borzestowskiej Huty na temat ewentualnej zmiany nazwy części miejscowości na Łączyńską Hutę.

Fot. Archiwum

Zarządzenie wójta Chmielna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  wydane zostało 29 września. W myśl przepisów konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety. Zarządzenie weszło w życie w dniu podpisania. 

Zobacz też: Festiwal Tradycji Kaszubskich: padł rekord w jednoczesnym tabaczeniu [ZDJĘCIA]

Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach tzn. zamieszkujące na terenie sołectwa  będą mogły odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy jesteś za zmianą nazwy i rodzaju części wsi Borzestowska Huta, na samodzielną wieś Łączyńska Huta?

Reklamy

Konsultacje społeczne przeprowadzi sołtys Borzestowskiej w terminie od 10.10.2016r. do 10.11.2016 r. Ankiety wyłożone będą w domu sołtysa Emilii Jank zam. w Łączyńskiej Hucie i dostępne dla mieszkańców od godz.  8.00 do 16.00.

A N K I E T A

do przeprowadzenia konsultacji na podstawie zarządzenia Nr 211/2016 Wójta Gminy Chmielno z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzestowska Huta w przedmiocie zmiany nazwy i rodzaju miejscowości części wsi Borzestowska Huta na samodzielną wieś Łączyńska Huta

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców Borzestowskiej Huty opinii w sprawie zmiany nazwy i rodzaju miejscowości „Łączyńska Huta” z części wsi Borzestowska Huta, na samodzielną wieś Łączyńska Huta.
  1. Wykaz uprawnionych do wyrażenia opinii:

Czy jesteś za zmianą nazwy i rodzaju części wsi Borzestowska Huta, na samodzielną wieś Łączyńska Huta?

Lp.

Imię i nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

Adres

za

przeciw

Podpis uprawnionego do wyrażenia opinii

1.

             
               
               
               
               

Ankietę powyższą przeprowadziła w dniu ……. Sołtys Borzestowskiej Huty – Pani Emilia Jank.

………………………….

podpis

Skomentuj: Borzestowska Huta się podzieli? Wójt wydał zarządzenie!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*