Ekspert z powiatu kartuskiego, dr Patryk Kaczmarek: „Wycena Lotosu wielokrotnie poniżej wartości godziwej…”

Ekspert z powiatu kartuskiego, dr Patryk Kaczmarek: „Wycena Lotosu wielokrotnie poniżej wartości godziwej…”

Instytut Strategie 2050 opublikowały komentarz dr. Patryka Kaczmarka, wykładowcy uniwersyteckiego z powiatu kartuskiego w którym odnosi się on do ceny sprzedaży aktywów grupy LOTOS w ramach przeprowadzonej fuzji z PKN Orlen.

Stwierdza on, że na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej, aktywa grupy LOTOS powinny być sprzedawane w cenie która odpowiadałaby kapitalizacji na poziomie 16-18 mld złotych, a część sprzedawana SAUDI ARAMCO 7-8 mld złotych.

Warto przypomnieć, że aktywa te zostały sprzedane za 2,2 mld złotych, co jest ceną wielokrotnie mniejszą niż wartość oczekiwana.
Autor odnosi się przy tym do doniesień medialnych, sugerujących istnienie raportu Najwyższej Izby Kontroli, które mają posiadać podobną konkluzję.

Reklamy

Komentarz został zakończony stwierdzeniem, że „należy założyć, że działający w interesie akcjonariusza większościowego, Skarbu Państwa działał niegospodarnie przyczyniając się do strat finansowych Skarbu Państwa. Żywię nadzieję, że przedmiotowa transakcja zostanie szczegółowo zaudytowana i w razie konieczności zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.”

Komentarz został sporządzony przez autora na bazie analizy, która została wykorzystana na potrzeby zaskarżenia procesu fuzji przez akcjonariuszy mniejszościowych grupy LOTOS w 2022 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*