Gm. Kartuzy. Kilka sołectw czekają inwestycje drogowe

Gm. Kartuzy. Kilka sołectw czekają inwestycje drogowe

Łapalice, Prokowo, Kolonia, Staniszewo czy Głusino – to m. in. w tych sołectwach gminy Kartuzy wykonany zostanie szereg zadań, związanych z np. budową lub poszerzeniem dróg. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Ponadto w Kartuzach zrealizowana zostanie budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja II.

Zastępca burmistrza Kartuz Wojciech Jaworowski podpisał umowę z wyłonioną w przetargu firmą „Dan-Instal” Daniel Dąbrowski z Ręboszewa, dotyczącą robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych w gminie Kartuzy.

W ramach umowy wykonawca zrealizuje następujące zadania:

Reklamy

Łapalice – na ulicy bocznej od Chmieleńskiej (działka nr 27) zostanie wybudowany odcinek drogi z płyt MEBA o długości ok. 150 mb

Prokowo – na ul. Leśnej (dz. nr 46, 44/7) wybudowana zostanie droga z płyt YOMB o długości ok. 210 mb i szerokości 4 m

Sianowska Huta – na drodze na Hejtusa (dz. nr 48/9) Wykonawca wymieni 90 szt. płyt YOMB. Ponadto w na odcinku 78 mb dołożony zostanie jeden dodatkowy pas płyt drogowych

Staniszewo – na ul. Kaszubskiej (dz. nr 145/6, 380/2, 145/10, 148) na odcinku ok. 105 m zostanie wybudowana droga z płyt YOMB o szerokości 3 m. Ponadto zostanie wymieniony stary przepust

Głusino – na drodze zlokalizowanej na działce dz. nr 127/2 wykonawca dokona odcinkowego przełożenia płyt YOMB oraz wymieni 50 szt. starych płyt

Kolonia – na drodze zlokalizowanej na działce nr 230/4 oraz nr 213, na odcinku ponad 300 mb zostanie dokonane przełożenie płyt YOMB z 2 śladów na 3 ślady. Ponadto droga zlokalizowana na działce nr 10/1 w Koloni, tj. przy drodze transportu rolnego od strony Kolonii, na odcinku 230 m, dzięki dołożeniu dodatkowego pasa płyt YOMB zostanie poszerzona o szerokość dodatkowego metra.

Bącz – przy głównej drodze asfaltowej ostanie wyczyszczony rów przydrożny na odcinku 50 mb. Ponadto przy przyczółkach przepustu drogowego założone zostaną barierki metalowe.

Kartuzy – wykonawca zrealizuje budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Mściwoja II w Kartuzach, położonej na działce nr 56/21 obr. 4

Koszt ww. inwestycji wyniesie nieco ponad 543 tys. złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*