Gm. Kartuzy. Ponad 3,3 mln zł na kanalizację dla Łapalic i zbiorniki retencyjne w Kiełpinie i Mirachowie

Gm. Kartuzy. Ponad 3,3 mln zł na kanalizację dla Łapalic i zbiorniki retencyjne w Kiełpinie i Mirachowie

Gmina Kartuzy sukcesywnie rozwija infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i deszczową na terenach wiejskich. Dzięki pozyskanemu ze środków unijnych dofinansowaniu wkrótce zrealizowane zostaną kolejne inwestycje – w Łapalicach, Kiełpinie i Mirachowie. W środę burmistrz Kartuz podpisał umowę na dotację w wysokości 3 320 000 złotych.

W środę 16 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku marszałkowie województwa pomorskiego – Mieczysław Struk i Józef Sarnowski – podpisali umowę z gminą Kartuzy, którą reprezentował burmistrz Mieczysław G. Gołuński na dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina pozyskała aż 3,32 mln złotych. W spotkaniu uczestniczyła również zastępca burmistrza Kartuz Sylwia Biankowska.

Reklamy

Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji ściekowej oraz wodociągu w miejscowości Łapalice oraz budowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach Mirachowo oraz Kiełpino.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. W pierwszym wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach: Krótka, Słoneczna i Kosowska w Łapalicach. W drugim etapie powstaną dwa zbiorniki retencyjne w Kiełpinie i jeden w Mirachowie,

Realizacja całego projektu ma potrwać do czerwca 2025 roku.

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach wsparcia na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” .

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*