Kaliska. Sołtys do burmistrza ws. parku: „Sprzeciwiamy się podejmowaniu jakichkolwiek decyzji o likwidacji…”

Kaliska. Sołtys do burmistrza ws. parku: „Sprzeciwiamy się podejmowaniu jakichkolwiek decyzji o likwidacji…”

Sołtys Kalisk Marek Landowski nie pozostawił bez echa stanowiska burmistrza Kartuz, dotyczącego parku rekreacyjno-naukowego i w imieniu Rady Sołeckiej, jak również mieszkańców przesłał do naszej redakcji odpowiedź na nie. „Wielokrotnie zgłaszano konieczność dokonania napraw. Mimo aktualnej gwarancji urząd nie podejmował jednak odpowiednich działań. (…) Obecny teren parku i placu zabaw zajmuje powierzchnię około 5000m2. Tymczasem cała działka, na której znajduje się nowo wybudowana świetlica ma powierzchnię tylko około 1700m2” – oznajmia Marek Landowski.

Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej

W odniesieniu do stanowiska Burmistrza Kartuz Mieczysława Gołuńskiego podtrzymujemy wolę zachowania parku i placu zabaw w pierwotnym miejscu z wykonaniem koniecznych napraw. Ponadto stanowczo sprzeciwiamy się podejmowaniu jakichkolwiek decyzji o likwidacji czy przenoszeniu bez konsultacji tego z Sołtysem, Radą Sołecką i mieszkańcami. To miejsce ma służyć całej lokalnej społeczności. Nic o nas bez nas!

Dodatkowo pragniemy oznajmić, że:

1.To nie są tereny rolne tylko jak wynika z umowy użyczenia 3-ZK tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej. Opłaty za wyłączenie tego terenu można było uniknąć. Gmina na wniosek Burmistrza ma prawo wnioskować o umorzenie tej opłaty w przypadku realizacji inwestycji o charakterze publicznej jaką niewątpliwie jest plac zabaw i park rekreacyjno-naukowy. Dlaczego więc Burmistrz nie zastosował tego przepisu?

2. Gospodarowanie majątkiem gminy (także tym użyczonym) należy do kompetencji Burmistrza, o czym stanowi ustawa o samorządzie gminnym. Wynika z tego wprost, że to właśnie Burmistrz jest odpowiedzialny za utrzymanie parku i placu zabaw.

3.Sołtys i Rada Sołecka zawsze byli i są otwarci na wszelką formę współpracy z urzędem i są do dyspozycji w razie potrzeby.

4.To nie Sołtys i Rada Sołecka decyduje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego tylko mieszkańcy obecni na specjalnie zwołanym w tym celu zebraniu wiejskim. W ostatnich latach fundusz sołecki został przeznaczony na następujące zadania:Sporządzenie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską kwota: 23235,68 zł. Budowa świetlicy wiejskiej kwota: 28571,19 zł. Lustra drogowe,naprawa drogi,zagospodarowanie pod świetlicę wiejską nieruchomości gminnej,zakup lampy przy drodze,zakup materiału do remontu placu zabaw kwota: 23500,00 zł. Doinwestowanie do budowy świetlicy wiejskiej kwota: 26396,37 zł Przebudowa drogi na działce nr:62 kwota: 19994,52 zł …. Ich zasadność nie podlega żadnych wątpliwości i niczym nie odbiegają one od zadań realizowanych w innych sołectwach.

5. Po utworzeniu placu zabaw współpraca z ówczesnymi Władzami samorządowymi przebiegała bardzo dobrze. Nie było żadnego problemu z zajmowaniem się parkiem, a wszelkie naprawy były od razu zgłaszane do wykonawcy i wykonywane na bieżąco.

6. Jesienią w 2014 roku przekazano nam informację, że terenem tym opiekować się będzie gmina poprzez pracowników urzędu, gdyż wynika to z ustaleń gwarancyjnych.

7. Wielokrotnie zgłaszano konieczność dokonania napraw. Mimo aktualnej gwarancji urząd nie podejmował jednak odpowiednich działań.

8. Plac zabaw jak i park cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą zebrane podpisy i wydane oświadczenia organizacji korzystających z tej infrastruktury.

9. Właściciel terenu otwarty jest na długoterminowe darmowe użyczenie nieruchomości w wyniku czego jak najbardziej zasadne jest dokonanie przeglądu i naprawy znajdującej się tam infrastruktury.

10. Obecny teren parku i placu zabaw zajmuje powierzchnię około 5000m2. Tymczasem cała działka, na której znajduje się nowo wybudowana świetlica ma powierzchnię tylko około 1700m2. Przeniesienie tam wszystkiego jest niemożliwe z fizycznego punktu widzenia. Dodatkowo ogranicza to zdecydowanie możliwości rozwoju terenu przy świetlicy. Nie będzie możliwości rozstawienia dodatkowych namiotów na imprezy integracyjne mieszkańców, czy innych elementów związanych z funkcjonowaniem tego miejsca. Prosimy o przedstawienie przyjętej przez Burmistrza koncepcji zagospodarowania nowego placu rekreacyjnego przy świetlicy. Wierzymy że taki jest.

Zobacz również: Mieszkańcy w obronie parku rekreacyjno- naukowego: „Nie zgadzamy się na likwidację…”

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*