Kartuska „dwójka” rozwijała kompetencje STEAM realizując projekt ERASMUS+

Kartuska „dwójka” rozwijała kompetencje STEAM realizując projekt ERASMUS+

W grudniu tego roku Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach zakończyła realizację projektu „Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, który był realizowany w ramach programu ERASMUS+.

Głównym celem projektu było stałe wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczyciela „dwójki”. Poprzez udział w projekcie nauczyciele mogą zapewnić w większym stopniu niż wcześniej wsparcie uczniom z deficytami oraz szczególnie uzdolnionym. Ponadto udział w projekcie umożliwił wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych STEAM. Dzięki udziałowi w projekcie możliwe stało się wykształcenie u uczniów postawy badawczej, doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole, doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji, a także rozwinięcie szkolnego ruchu naukowego.

W ramach projektu zorganizowane zostały dwa wyjazdy typu „jobshadowing”, podczas których nauczyciele obserwowali pracę nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół w Czechach i Hiszpanii – nauczyciele obserwowali zajęcia, spotkania, zebrania. Wizyty były nie tylko okazją do obserwacji, ale także wymiany doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów. To spotkanie różnych perspektyw wzbogaciło naszą wiedzę i otworzyło nowe horyzonty zarówno w nauczaniu, jak i w podejściu do specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Reklamy

Nauczyciele wzięli także udział w następujących kilku szkoleniach zagranicznych. Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele poznali innowacyjne metody pracy z uczniami, w tym metodę projektu, która jest wykorzystywana podczas nauczania STEAM oraz multidyscyplinarnego podejścia do nauczania, które przyczynia się do lepszego zrozumienia świata przez uczniów, a także zagwarantuje wszystkim uczniom równe szanse na osiągnięcie doskonałych wyników w nauce. Ponadto nauczyciele poznali metodologię nauczania języka obcego opartego na treści (CLIL), rozwinęli kompetencje inteligentnego i ukierunkowanego wykorzystania ICT w prowadzeniu zajęć, poznali elementy edukacji włączającej oraz systemy edukacji funkcjonujące w innych państwach. W ramach projektu ośmioro nauczycieli wzięło udział w szkoleniach językowych.

W ostatnich kilku miesiącach w „dwójce” trwały systematyczne prace nad wdrażaniem przez nauczycieli zdobytej wiedzy i zdobytych umiejętnościach w codziennej pracy. Innowacyjne metody, elementy metodologii STEAM i zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) stają się integralną częścią naszego nauczania. Współdzielenie doświadczeń podczas zebrań zespołów przedmiotowych i Rady Pedagogicznej umacnia wspólnotę edukacyjną „dwójki”.

W październiku „dwójka” gościła dyrektorów z innych szkół, Mieczysława G. Gołuńskiego – burmistrza Kartuz, uczniów i ich rodziców oraz wielu innych gości podczas zorganizowanej konferencji ERASMUS+, podczas której świętowano nie tylko osiągnięcia, ale również bogactwo doświadczeń i inspiracji, które wpłynęły na rozwój społeczności szkolnej. Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć pracę uczniów podczas spotkania z edukatorem z Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz pracę uczniów z grupy algorytmicznej – w tym pracę z drukarką 3d, różnymi robotami, zestawami do nauki programowania itp.

Realizacja projektu była świetnym doświadczeniem nie tylko dla nauczycieli, którzy wzięli udział w zagranicznych szkoleniach, ale przede wszystkim dla uczniów, którzy są bezpośrednimi odbiorcami korzyści płynących z podniesienia kwalifikacji przez nauczycieli. Projekt ERASMUS+ nie tylko podniósł kwalifikacje kadry pedagogicznej, ale przede wszystkim otworzył nowe możliwości dla uczniów. Świadomość, postawa badawcza i kreatywność stają się dla nich naturalnym sposobem myślenia, co stanowi trwałe dziedzictwo projektu „Matematyka Europejczyka” w naszej szkole.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*