Kartuzy. Ruszają zgłoszenia kandydatur do nagrody „Kartëskô Skra”

Kartuzy. Ruszają zgłoszenia kandydatur do nagrody „Kartëskô Skra”

Burmistrz Kartuz zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody „Kartëskô Skra” za działalność na rzecz gminy Kartuzy w kategoriach: kultura, promocja, sport, przedsiębiorczość, pomagają innym i całokształt działalności.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: stowarzyszenia i organizacje, osoby prawne, korporacje zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się w formie wniosku na piśmie, który można pobrać ze strony internetowej gminy Kartuzy – www.kartuzy.pl.

Reklamy

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kultura@poczta.kartuzy.pl w terminie do 28 lutego br. (wtorek) do godz. 15.30.

Urząd Miejski w Kartuzach (Oprac. A.B.)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*