Komunikat Burmistrza Żukowa ws. wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Komunikat Burmistrza Żukowa ws. wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

W związku ze zmianą warunków pogodowych, został wydany komunikat w sprawie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

K O M U N I K A T

Burmistrz Gminy Żukowo działając zgodnie z  art. 20 pkt. 8 i 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) informuje, iż jak co roku z chwilą zmiany warunków pogodowych, w tym wystąpienia ujemnych temperatur i/lub opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo, wstrzymuje do odwołania wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Informuję, że bezwzględnie nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót sieciowych wymagających wykonywania robót odtworzeniowych elementów zagospodarowania pasa drogowego ani nie będą zawieranie umowy celem umożliwienia prowadzenia ww. prac na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Żukowo w okresie 01.12.2018 r. do 15.03.2019 r.

Powyższe nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub zamierzeń istotnych dla Gminy Żukowo, prowadzonych za zgodą Burmistrza Gminy Żukowo.

W związku z powyższym proszę o uwzględnienie niniejszej informacji w Państwa najbliższych planach inwestycyjno-remontowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*