Rusza konkurs filmowy dla uczniów. Będą mówić o hejcie, plotkowaniu i łatkach w szkołach!

Rusza konkurs filmowy dla uczniów. Będą mówić o hejcie, plotkowaniu i łatkach w szkołach!

Stowarzyszenie Chmielno NON-STOP zaprasza uczniów z terenu powiatu kartuskiego do udziału w konkursie filmowym „Nie bądź dzbanem 2019”. Filmy będą mówiły o problemie hejtu, plotkowaniu i łatkach w szkołach.

konkurs filmowy chmielno 2019

Celem konkursu jest edukacja w zakresie pozytywnych zachowań, walka z aktualnymi problemami młodego pokolenia oraz rozwój talentów filmowych i pracy w grupie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kartuskiego. Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź zespół liczący maksymalnie 5 osób. Szkołę może reprezentować więcej niż jeden zespół.

Reklamy

Uczestnicy konkursu mogą podsyłać prace w postaci filmu, bądź spotu, nawiązujące tematyką do problematyki hejtu, przemocy słownej, oczerniania, plotkowania, czy też „nakładania łatek” w szkołach. Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki i materiały video wykorzystane w pracy nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika konkursu. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie samodzielne projekty, nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Treści zawarte w projekcie nie powinny być wulgarne. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być odważne.

Materiał video należy dostarczyć drogą e-mail na adres: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, bądź w kopercie na nośniku pendrive na adres: ul. Mściwoja II 28a, 83-300 Kartuzy z dopiskiem „Chmielno NON-STOP 2019”. Do projektu należy dołączyć szczegółową informację o uczestnikach konkursu: imiona i nazwiska, nazwa szkoły oraz klasa, oraz dane kontaktowe do nauczyciela opiekuna.

Warunkiem uczestnictwa konkursie jest:

  1. Dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami konkursu,
  2. Dostarczenie informacji o osobach zgłaszających prace zgodnie z zapisami w regulaminie oraz zgód rodziców na uczestnictwo w konkursie (dotyczy uczestników niepełnoletnich)
  3. Dołączenie do pracy zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Regulamin konkursu dostępny jest też na stronie internetowej organizatora: www.chmielno-nonstop.pl
  2. Materiał video należy dostarczyć drogą e-mail na adres: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, bądź w kopercie na nośniku pendrive na adres: ul. Mściwoja II 28a, 83-300 Kartuzy z dopiskiem „Chmielno NON-STOP 2019”, do 13 września 2019 roku.

Ocenę zgłoszonych na Konkurs prac dokona jury. Przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną przekazu, wartość artystyczną przekazu, wartość techniczną przekazu, pomysł na materiał filmowy, dojrzałość przekazu oraz zgodność tematu materiału z tematyką konkursu

Nagrodzeni uczestnicy/zespoły zostaną powiadomieni poprzez nauczyciela-opiekuna oraz wiadomością e-mail. Przewidywane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz innych wyróżnionych uczestników.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*