Książka o Sianowie i kaszubskiej tożsamości

Książka o Sianowie i kaszubskiej tożsamości

Po dwóch latach ukazała się książka, która jest pokłosiem konferencji odbytej 9 lipca 2016 roku w Staniszewie. Składają się na nią referaty ks. prof. Jana Perszona, prof. Andrzeja Grotha, dra Leszka Jażdżewskiego i innych autorów. Redaktorem całości jest dr Eugeniusz Pryczkowski, który jest autorem pięciu tekstów zawartych w publikacji.

W redakcyjnym wstępie do pracy czytamy także: Bardzo ciekawe i ważne dla historii miejsca były trzy głosy: Mariusza Szmidki o przekazaniu repliki MB Sianowskiej Janowi Pawłowi II na Gdańskiej Zaspie, ojca Janusza Jędryszka – inicjatora ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium w Sianowie oraz prezeski oddziału ZKP w Sianowie Danuty Kobieli o obecności języka kaszubskiego w sanktuarium Królowej Kaszub.

Książka na 208 stronach ukazuje mało znane fakty z dziejów sanktuarium oraz przedstawia współczesne jego życie. Zawiera też bardzo dużo fotografii kolorowych. Jest dziełem o charakterze naukowym. Jej oceną zajęli się dwaj recenzenci, którzy są wybitnymi znawcami pedagogiki i teologii (ks. prof. Wojciech Cichosz) oraz historii (prof. Karol Polejowski). Ciekawe, że obaj są Kaszubami, dobrze znającymi kulturowość i duchowość kaszubską, a także język.  

Reklamy

 

Z recenzji:

Przemyślana i spójna koncepcja pracy wyraża się w logicznym doborze prezentowanych treści. Zaplanowane i komplementarne spojrzenie na Kaszuby i Królową Sianowską w sposób przekonujący wskazuje, że Kaszuby to region specyficzny ze względu na bogatą kulturę, obyczaje i chrześcijańskie korzenie. Zamieszkująca go rdzenna społeczność ma powszechne poczucie odmienności od innych grup, które wyraża się przede wszystkim poprzez własną nazwę (Kaszubi), wspólną historię i dziedzictwo kulturowe (język, system wartości, wzory zachowań). Wyróżnia się dużym przywiązaniem do Kościoła, pobożnością oraz wyjątkową czcią dla Matki Bożej. Zaprezentowana w publikacji pogłębiona refleksja nad problematyką tożsamości kaszubskiej w wymiarze mariologicznym wskazuje na kompetencję oraz rzetelność badawczą autorów zamieszczonych w niej tekstów. Należy zatem życzyć wielu odbiorów oraz oczekiwać kolejnych równie ciekawych publikacji.

prof. W. Cichosz

Prezentowana publikacja stanowi plon wydarzeń z roku 2016, kiedy to w Sianowie i na Kaszubach obchodzono 50-lecie koronacji Matki Boskiej Sianowskiej. Należy stwierdzić, że redaktorowi udało się w książce połączyć artykuły naukowe z esejami i komunikatami, mającymi w dużej mierze charakter wspomnieniowy, a materiał zebrany w książce potwierdza znaczenie Sanktuarium w Sianowie dla kaszubskiej tożsamości religijnej. Sądzę, że książka ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców, niekoniecznie związanych z Kaszubami i w ten sposób w większym stopniu spopularyzować Sianowo i jego Sanktuarium także poza Kaszubami.

prof. K. Polejowski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*