Marek Trepczyk kandydatem na Burmistrza Gminy Żukowo

Marek Trepczyk kandydatem na Burmistrza Gminy Żukowo

Burmistrz jest dla ludzi, a nie ludzie dla burmistrza. Mieszkańców trzeba widzieć przez całą kadencję, a nie tylko przed wyborami. Urząd ma być dla nich, mają się w nim czuć pewnie, dobrze i bezpiecznie.

Marek Trepczyk był radnym powiatu kartuskiego. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceburmistrza gminy Żukowo. Teraz kandyduje na stanowisko burmistrza żukowskiego samorządu. Startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Żukowo.

Dlaczego chcę usprawnić pracę urzędu?

Reklamy

Usprawnienie pracy urzędu należy rozpocząć od funkcjonowania burmistrza, więc jako szef magistratu powinien być dostępny dla mieszkańców. Dlatego uważam, że można do pracy przyjść szybciej, np. o godzinie 7.00, a nawet o 6.30 w zależności od potrzeb po wcześniejszym umówieniu porannego spotkania. Po spotkaniu z interesantem daną sprawę załatwia się od ręki. Konieczna jest poprawa obsługi petenta w Urzędzie Gminy w Żukowie poprzez zaadaptowanie pomieszczeń po remizie OSP z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych.

Dlaczego w Baninie wybudowano za mała szkołę, co obecna władza nam zarzuca? 

Poprzednia ekipa miała projekt na budowę szkoły w Baninie na 540 uczniów i budynek był cały przeszklony, co w naszych warunkach atmosferycznych się nie sprawdza, gdyż latem jest zbyt ciepło, a w zimie trudno utrzymać odpowiednią temperaturę. Chodzi o koszty eksploatacji. W naszej kadencji 2010 – 2014 wykonaliśmy nowy projekt szkoły na 940 uczniów (jest różnica?) z możliwością rozbudowy. Uważam, że to pytanie należy zadać ekipie, która sprawowała władzę w latach 2006 – 2010 – dlaczego przygotowali taki projekt?

Dlaczego poprzednia władza zarzuca nam, że byliśmy przeciwni budowie drogi Sulmin – Otomin?

W poprzedniej naszej kadencji na pewno byliśmy za budową tej drogi. Głównymi hamulcowymi byli – obecny wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala i powiat gdański. Zarówno burmistrz Jerzy Żurawicz, jak i ja jako jego zastępca, braliśmy udział w wielu spotkaniach w tej sprawie i zawsze było tak, że powiat gdański i gmina Kolbudy tę inwestycję przesuwali. Należy dodać, że to właśnie w naszej kadencji został opracowany projekt techniczny budowy drogi Sulmin – Otomin, gdzie razem z samorządem powiatowym w kartuzach wspólnie partycypowaliśmy w kosztach wykonania i opracowania wspomnianej dokumentacji technicznej. My widzieliśmy tę drogę jako rezerwową w przypadku awarii drogi nr 7 Leźno – Kokoszki. To dlaczego mieliśmy być jej przeciwni?!

A jak było naprawdę?

Burmistrz Wojciech Kankowski w udzielonym wywiadzie w Głosie Kaszub (w nr 32 z 5 września br.) pt. „Sukces ma wielu ojców” stwierdził: „Problemy Banina i okolicznych miejscowości nie wynikają z braki strategii, a z błędów poprzedniej kadencji.” Dodał również: „Przypomnę, że w ubiegłej kadencji nie zbudowano żadnej sieci wodociągowej, żadnej też gruntownie nie zmodernizowano”.

W latach 2010 – 2014 wykonano łącznie 9,69 km sieci wodociągowej na terenie całej gminy Żukowo za 1 mln 261 tys. 184 zł. Wykonano 13,9 km kanalizacji sanitarnej. Ponadto wykonano infrastrukturę towarzyszącą, w tym przepompownię ścieków. Przepompownia w Chwaszczynie przy ul. Kaszubska Droga pozwoliła na udrożnienie kanału sanitarnego odprowadzającego ścieki sanitarne z Chwaszczyna poprzez Osowę do gdańskiej Oczyszczalni Wschód. Koszt inwestycji to 6 mln 803 tys. 918 zł. Ponadto wykupiono 135 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości około 22 km oraz 23 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około1,6 km. Wydano na to 2 mln zł. Razem na wodociągi, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową przeznaczono 21 mln 310 tys. 876 zł.

Przy takich danych warto zadać pytanie burmistrzowi Wojciechowi Kankowskiemu – to jak było naprawdę z budowaniem sieci wodociągowej i z jej modernizacją w latach 2010 – 2014?

Czym może się „pochwalić” obecna władza?

Obecnie rządzący realizują 90 procent zadań, które my rozpoczęliśmy w naszej kadencji. Do nich zaliczają się – budowa ul. Armii Krajowej od Pępowa do Żukowa, budowa nowej remizy OSP w Żukowie, której obecnie rządzący byli przeciwni czy stworzenie na żukowskim stadionie boiska ze sztuczną nawierzchnią. Na te zadania załatwiliśmy środki i dokumentację. Okazuje się, że nasze pomysły i zrealizowane zadania aktualna władza przypisuje sobie i ogłasza je jako swój sukces. 

Bardzo się cieszymy, że jest rozbudowywany ZSZiO w Żukowie. Od dawna boryka się on z ciasnotą, a uczniów z roku na rok przybywa. Zapomniano jednak o żukowskiej Szkole Podstwowej nr 1. Proszę zobaczyć w jakich warunkach uczą się dzieci, jakie jest ich bezpieczeństwo? Wokół sterty materiałów budowlanych, stoją wszędzie samochody, nie ma tam możliwości bezpiecznego dowozu uczniów do podstawówki. I co pan na to, panie burmistrzu? Podobne pytanie kierujemy do Tyberiusza Tredera, przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Żukowie. Czy pan tego nie widzi?

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Żukowo

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*