Park w centrum Żukowa uroczyście otwarty

Park w centrum Żukowa uroczyście otwarty

23 września odbyło się uroczyste otwarcie strefy rekreacyjnej – zrewitalizowanego parku przy klasztorze Norbertanek.

Przecięcia wstęgi dokonali Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo wraz z drugim zastępcą Sylwią Laskowską-Bobulą, proboszczem ks. Krzysztofem Saganem oraz Witoldem Szmidtke Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Park został zrealizowany w ramach projektu „Rewitalizacja starego centrum Żukowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miasta Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT, realizowanego w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką p.w. WNMP w Żukowie. Wartość inwestycji to blisko 12 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to około 7 mln zł.

Reklamy

Czytaj też: Sylwia Laskowska-Bobula, Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo – „Na Dywaniku” [18.07.2018]

Całe przedsięwzięcie ma poprawić i uatrakcyjnić zagospodarowanie przestrzenne historycznego centrum Żukowa oraz stworzyć mieszkańcom miejsce do rekreacji. Mieszkańcy gminy mogą już korzystać z drewnianego pomostu, nowo powstałych ścieżek dla pieszych, ławek, altan, stojaków rowerowych oraz tablic informacyjnych wokół oczyszczonego, pogłębionego i wzmocnionego stawu. Wartość robót wyniosła ponad 1,8 mln zł. Wykonawcą prac budowlanych była Firma Budowlano – Handlowa ASBUD Andrzej Dobka, z siedzibą w Kartuzach.

Uroczystości otwarcia parku towarzyszył Festiwal Kreatywności i Nauki, który odbył się w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki”. Na dzieci czekały stoiska z ciekawymi eksperymentami z fizyki i chemii oraz pokazy specjalne Science Show.  Na scenie zaprezentowały się zespoły tanecznie i wokalnie Mulczi i Rapsodia, a na finał zaśpiewała Weronika Pryczkowska.

Czytaj też: Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo – „Na Dywaniku” [11.07.2018]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*