Pociągiem z Kartuz do Kościerzyny przez Somonino? Takie połączenie powróci!

Pociągiem z Kartuz do Kościerzyny przez Somonino? Takie połączenie powróci!

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ogłosiły ponownie przetarg na roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy. Dzięki temu przywrócone zostanie bezpośrednie połączenie obu miast. Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”.

W zakres prac wchodzi modernizacja 27 km linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna – Somonino wraz z dobudową drugiego toru, która zwiększy przepustowość linii, oraz 8 km linii nr 214 Somonino – Kartuzy, co umożliwi powrót pociągów na tę trasę i bezpośrednie połączenie Kościerzyny z Kartuzami. Linie zostaną zelektryfikowane. Prace obejmą także ponad 70 obiektów inżynieryjnych – mosty, wiadukty i przepusty. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów zapewni przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym, w tym budowa LCS Kościerzyna i nowej nastawni w Somoninie.

-Mieszkańcy tej części Kaszub zyskają lepszy dostęp do kolei. Przebudowane zostaną stacje i przystanki na linii nr 201 – Kościerzyna, Skorzewo, Gołubie Kaszubskie, Krzeszna, Wieżyca, Sławki i Somonino. Dostęp do kolei zwiększy się dzięki budowie nowego przystanku Somonino Bernardyno na linii nr 214. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z wyższych konstrukcji łatwiej będzie można wejść do pociągów – informuje Przemysław Zieleński z zespołu prasowego PKP PLK.

Reklamy

Po zakończeniu wszystkich prac i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń pociągi pasażerskie na linii nr 201 pojadą z prędkością do 140 km/h (obecnie do 120 km/h), na linii nr 214 z prędkością do 120 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h (obecnie do 80 km/h). Zakończenie wszystkich robót planowane jest w 2028 roku.

Modernizacja linii kolejowej nr 201 na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia poprawi komunikację Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą w ramach alternatywnego połączenia kolejowego. Przewoźnikom umożliwi przygotowanie lepszej oferty połączeń dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Realizacja zadania zapewni lepsze skomunikowanie kolei z innymi środkami transportu, a dobudowa torów oraz ich elektryfikacja poprawi przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Modernizacja linii nr 201 zapewni sprawną wymianę handlową i poprawę warunków przewozu towarów koleją w kierunku portów morskich w Gdańsku i Gdyni, co przełoży się na rozwój przemysłu w skali krajowej. Realizacja całego projektu została zaplanowana w ramach perspektywy finansowej do roku 2030.

To drugie postępowanie, które ogłoszono na realizację robót budowlanych na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy. Poprzedni przetarg unieważniono pod koniec października ub. r. ze względu na błędy w dokumentach, udostępnionych w trakcie procedury przetargowej (nie było możliwości, co do zidentyfikowania ich oraz poprawienia na wcześniejszych etapach przetargu). Nieprawidłowości w dokumentacji zostały naprawione, co umożliwiło ponowne ogłoszenie postępowania.

Urząd Miejski w Kartuzach/Info oprac. na podstawie mat. pras. PKP PLK S.A.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*