Rębiechowo. Mieszkańcy mówią „Nie dla przemysłu między domami!”. Mimo to uchwałę przyjęto

Rębiechowo. Mieszkańcy mówią „Nie dla przemysłu między domami!”. Mimo to uchwałę przyjęto

Pomimo protestu mieszkańców Rębiechowa pod urzędem, a także starań radnej Marioli Zmudzińskiej, żukowscy radni większością głosów zdecydowali o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, zakładającego powstanie przemysłu między domami w części Rębiechowa. – „Dlaczego przemysł nie może powstać w strefie żukowskiego korytarza inwestycyjnego koło trasy na Gdynię?” – pytają mieszkańcy wsi. Radna M. Zmudzińska zapowiada, że to nie koniec tej sprawy.

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Żukowie głosowano w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurowej, Tęczowej i Słonecznej w Rębiechowie i Przyrodników w Gdańsku. Powyższy plan wprowadza przemysł na obszarach sąsiadujących z istniejącymi domami. Pod żukowskim urzędem protestowali mieszkańcy Rębiechowa, co zapowiadaliśmy w poniedziałek na łamach zKaszub.info.

-Wielokrotnie pisaliśmy już do Pana burmistrza, aby nie wprowadzał nam przemysłu między istniejące domy. To były dziesiątki pism, podpisane przez setki mieszkańców. Niestety, nasze prośby nie znalazły posłuchu i głosowany na sesji Rady Miejskiej w Żukowie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo ma wprowadzić przemysł – mówi sołtys Rębiechowa Grzegorz Cywka.

-Dlaczego przemysł ma być w Rębiechowie a nie w strefie żukowskiego korytarza inwestycyjnego koło trasy na Gdynię? – pytają mieszkańcy Rębiechowa.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Żukowie radna Mariola Zmudzińska apelowała do wszystkich radnych, aby najpierw zaktualizować studium, a później stworzyć plan zagospodarowania. Takie działanie byłoby w jej ocenie racjonalne i uwzględniałoby obecny stan rzeczy oraz chroniłoby mieszkańców.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bowiem jest wykonany na podstawie studium, które dla omawianego obszaru nie było zmieniane od 2002 roku, a forma głównego zagospodarowania tych terenów uległa zmianie.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo został przyjęty większością głosów Rady Miejskiej (13 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się).

-To jeszcze nie koniec tej sprawy. Mieszkańcy będą odwoływać się od tej decyzji do sądu i dalej zabiegać o aktualizację studium, a w konsekwencji miejscowego planu zagospodarowania – dodaje M. Zmudzińska.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*