Gmina przebuduje „Kaszubski Dwór”. Rusza inwestycja

Gmina przebuduje „Kaszubski Dwór”. Rusza inwestycja

W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na zadanie, które będzie realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz. Mowa o przebudowie „Kaszubskiego Dworu” w Kartuzach.

W „Kaszubskim Dworze” przy ul. Gdańskiej powstaną Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmiana sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku.

Reklamy

Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś k. Kościerzyny. Koszt wynosi 6 629 998, 89 zł

Zamówienie obejmuje:

1) przebudowa pomieszczeń budynku wynikająca ze zmiany sposobu jego użytkowania;

2) przebudowa wewnętrznej klatki schodowej z drewnianej na żelbetową, monolityczną, projektowaną z poziomu parteru na poddasze budynku; przebudowa została zaplanowana ze względu na konieczność spełnienia przepisów p.poż.;

3) rozbudowa budynku o pomieszczenie wiatrołapu parterowe z szybem windy do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo;

4) remont elementów konstrukcyjnych oraz elementów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku;

5) prace rozbiórkowe: demontaż rynien i rur spustowych, demontaż warstw przykrycia dachu, częściowo stolarki okiennej, fragmentów ścian zewnętrznych w miejscu gdzie planuje się poszerzenie istniejących otworów okiennych, demontaż urządzeń sanitarnych i instalacji wewnętrznych, kominów i ścian działowych poddasza oraz ścian działowych na pozostałych kondygnacjach, demontaż drewnianej klatki schodowej, usunięcie podłóg i sufitów kondygnacji nadziemnych oraz usunięcie części belek stropowych stropu nad pierwszym piętrem w miejscu gdzie planuje się budowę żelbetowej klatki schodowej,

6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg w piwnicy budynku,

7) wykonanie renowacji poszczególnych elementów budynku zgodnie z opisem prac konserwatorskich,

8) zagospodarowanie terenu podwórka zlokalizowanego od strony północnej „Kaszubskiego Dworu” – zaplanowano wykonanie kilku stref – elementów zagospodarowania terenu: strefa obsługi dla usług, mieszkańców-półprywatnej, reprezentacyjnej – podwórko, przenikania, wejścia – „od rynku”, „w bramie”, „przy Kaszubskim Dworze” w tym m.in.: a) dostawa oraz montaż elementów małej architektury; b) uporządkowanie terenu; c) nasadzenia krzewów żywopłotowych oraz liściastych;

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace konserwatorskie powinny być prowadzone przez konserwatorów o specjalizacji konserwacja elementów i detali architektonicznych, zgodnie ze standardami określonymi w aktualnym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*