Rusza konkurs kulinarny „Święta z rybką i nie tylko…”

Rusza konkurs kulinarny „Święta z rybką i nie tylko…”

Lokalna Grupa Rybacka w Chmielnie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w „Marzëbiónci” w Długim Krzu zapraszają do udziału w konkursie kulinarnym „Święta z rybką i nie tylko…”.

Celem konkursu jest promocja kaszubskiej kuchni regionalnej w oparciu o potrawy rybne z wykorzystaniem zasobów jezior z obszaru LGR Kaszuby, aktywizacja lokalnej społeczności oraz promowanie wykorzystania zasobów lokalnej żywności poprzez regionalną gastronomię.

Konkurs odbędzie się podczas uroczystej gali (13 grudnia), w trakcie której Uczestnicy zaprezentują gotowe potrawy związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia na Kaszubach, w tym w szczególności potrawy rybne związane z kaszubską tradycją kulinarną.

Reklamy

Uczestnicy Konkursu przygotowują potrawy na własny koszt, wszelkie produkty niezbędne do wykonania potraw Uczestnicy Konkursu zapewniają we własnym zakresie. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu miejsce do prezentacji gotowej potrawy(wszystkie czynności związane z prezentacją potraw, dekorowaniem itp. należą do Uczestników Konkursu). Potrawy powinny być dostarczone do miejsca organizacji Konkursu w dniu Konkursu, w godzinach ustalonych z Organizatorem, nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem finału konkursu. Prezentowane potrawy muszą być gotowe do spożycia, w ilości zapewniającej degustację, przez co najmniej, członków Komisji Konkursowej. Po zakończonych obradach Komisji Konkursowej Uczestnicy Konkursu umożliwiają uczestnikom imprezy degustację potraw.

Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu przyznając nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 7 300 zł. Wszyscy laureaci Konkursu przed udostępnieniem nagrody/wyróżnienia zobowiązani są wpłacić organizatorowi konkursu kwotę należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% nagrody/wyróżnienia (zgodnie z Art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – nie dotyczy osób prawnych.

Pełen regulamin konkursu:

Regulamin konkursu kulinarnego

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*