Sierakowicka Świetlica Socjoterapeutyczna „Tęcza” już działa

Sierakowicka Świetlica Socjoterapeutyczna „Tęcza” już działa

Od piątku w Sierakowicach działa wietlica Socjoterapeutyczna „Tęcza”. Jest ona jedną z nielicznych w naszym kraju, placówek wsparcia dziennego.

Od piątku w Sierakowicach działa wietlica Socjoterapeutyczna „Tęcza”. Jest ona jedną z nielicznych w naszym kraju, placówek wsparcia dziennego. Utworzona została w celu wspierania rodzin w procesie wychowawczym. Placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne, terapię pedagogiczną i pomoc psychologiczną. Będzie współpracowała z rodzicami/opiekunami prawnymi, szkołami oraz placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Usytuowana jest w lokalu przy ul. Łosińskiego1 w Sierakowicach. Do pracy z dziećmi i młodzieżą przystosowane są odpowiednio wyposażone dwie sale dydaktyczne. 

Decyzję o jej powołaniu podjęto na sesji na początku marca. Placówka ma pracować przez 10 miesięcy zgodnie z danym rokiem szkolnym, trzy razy w tygodniu, tj. poniedziałek, środa, piątek w godzinach 15.00-17.30.

Reklamy

Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych placówki będą m.in. dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*