Sylwia Leyk: „Chcę być Waszym ambasadorem, skutecznie zabiegającym o dalszy, pomyślny rozwój Kaszub i Pomorza…”

Sylwia Leyk: „Chcę być Waszym ambasadorem, skutecznie zabiegającym o dalszy, pomyślny rozwój Kaszub i Pomorza…”

Z Sylwią Leyk, kandydatką do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości (pozycja nr 8) w tegorocznych wyborach parlamentarnych, a także szefową struktur PiS-u w pow. kartuskim i radną woj. pomorskiego rozmawiał Andrzej Baranowski.

Andrzej Baranowski: Zdecydowała się Pani kandydować do Sejmu RP w nadchodzących wyborach. Skąd taka decyzja?

Sylwia Leyk: Sejm będzie zwieńczeniem mojej ponad 30-letniej drogi zawodowej, ścieżki społecznej, politycznej i samorządowej. Parlament to miejsce, gdzie skutecznie mogę realizować inicjatywy ułatwiające życie Obywatelom. Mam kompetencje, wiedzę i przede wszystkim chęć pomagania ludziom bezinteresownie i bez rozgłosu. Wydaje mi się, że zdobyłam przychylność ludzi, bo zwraca się do mnie wiele osób z prośbą o pomoc.

A.B.: Co może Pani powiedzieć o swoim doświadczeniu zarówno samorządowym, jak również zawodowym i społecznym?

S.L.: Moim atutem jest doświadczenie społeczne, już jako nastolatka angażowałam w działalność młodzieżowych ruchów katolickich (oaza), później był wolontariat, zakładowa NSZZ „Solidarność”, następnie praca społeczna w Gdańskiej Fundacji „EKOKRESY” i organizowanie pomocy rodzinom pochodzenia polskiego z kresów wschodnich. To właśnie w fundacji poznałam cudowną kobietę, prawnik, śp. senator Panią Annę Kurską, z którą blisko współpracowałam i która to wprowadziła mnie w szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Naście lat działałam także w Stowarzyszeniu paramilitarnym LOK, gdzie organizowałam dla młodzieży i seniorów ogólnopolskie zawody i konkursy. Obecnie działam w Stowarzyszeniu „Edukacja – Integracja”, które to inicjuje i wspiera uczestnictwo dzieci, młodzieży i seniorów w edukacji, kulturze, tożsamości historycznej i regionalnej. Jestem członkiem Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia TOW im. Gryfa Pomorskiego, popularyzującym historię działalności partyzanckiej na Kaszubach i Kociewiu.

W przeszłości wspierałam m.in. organizację szeregu darmowych zajęć sportowych: np. zumba, UKS (piłka nożna), współorganizowałam liczne festyny charytatywne, koncerty i darmowe wycieczki w ramach działań integracyjnych mieszkańców gminy Kartuzy. Jestem mocno zaangażowana w niesieniu pomocy kartuskiemu hospicjum i Parafialnego Caritas przy Kartuskiej Kolegiacie.
Do działalności społecznej trzeba dodać też działalność polityczną, od 6-ciu lat przewodniczę strukturom powiatowym Prawa i Sprawiedliwości w Kartuzach, jestem pełnomocnikiem PIS na powiat kartuski. Pracę rozumiem jako branie na siebie odpowiedzialności za budowanie wspólnoty.

Z racji doświadczenia zawodowego szczególnie bliskie są mi tematy związane z ochroną zdrowia publicznego, zapobiegania negatywnym wpływom czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, działalność oświatowo-profilaktyczna i bezpieczeństwo żywnościowe. Posiadam także długoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami sektora publicznego i prywatnego.
Na końcu została mi działalność samorządowa, na tej niwie działam najkrócej, radną sejmiku województwa pomorskiego zostałam pod koniec listopada 2019r., niedługo potem przyszła pandemia, która na blisko 3 lata znacznie utrudniła działalność rajców. Nie mniej jednak w czasie tego trudnego okresu złożyłam kilkanaście interpelacji i udało się rozwiązać kilka spraw, o którą prosili moi Wyborcy. Jako radna zasiadam w Sejmiku Województwa Pomorskiego w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich (zagadnienia te są bliskie mojej profesji, szczególnie te związane z bezpieczną żywnością i nadzorem nad produkcją rolniczą) oraz Komisji Budżetu i Finansów.

A.B.: Startując w wyborach reprezentuje pani nasz region – Kaszuby. Co więc, jeśli wynik wyborów będzie dla Pani korzystny, zamierza Pani zrobić w Sejmie dla Kaszub?

S.L.: Jest wiele spraw ważnych dla godnego życia rodzin, samorządu, przedsiębiorców i rolników naszego regionu, o których decyduje Sejm. Chcę być Waszym ambasadorem, skutecznie zabiegającym o dalszy, pomyślny rozwój Kaszub i Pomorza. Zadanie priorytetowe dla Kaszub i okolic to z pewnością sprawa modernizacji linii kolejowej Kartuzy – Sierakowice w ramach Krajowego Programu Kolejowego i rozszerzaniu połączeń regionalnych – do Lęborka i Bytowa.

Wybór z woli obywateli do parlamentu nie będzie dla mnie oznaczał oderwania od spraw regionalnych. Nie zamierzam się nigdzie wyprowadzać (gdy zostanę posłem ziemi kaszubskiej) biura poselskie będą dostępne dla wyborców z powiatów Kaszub i Pomorza. Będę dalej aktywna lokalnie, i będę nadal interweniowała w sprawach ważnych dla mieszkańców, a jako poseł będę miała do tego nowe środki i większe możliwości działania.

A.B.: Ostatnie kilka lat w Polsce upłynęło pod znakiem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak według Pani można podsumować ten czas i za jakie działania obywatele powinni doceniać rząd PiS-u?

S.L.: Prawo i Sprawiedliwość od początku swoich rządów silnie akcentowało potrzebę mocnego wsparcia rodzin, osób starszych i wykluczonych. Sztandarowy projekt to oczywiście Rodzina 500+ (od przyszłego roku 800+), inny ważny to program „Dobry Start” w wysokości 300 złotych na każde uczące się dziecko, na początek roku szkolnego. Kolejny to Mama 4+, dotyczący matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a nie wypracowały sobie prawa do emerytury, uzyskały prawo do najniższej emerytury.

Prawo i Sprawiedliwość nie zapomina także o seniorach, mam tu na myśli wypłatę dodatkowej, trzynastej i czternastej emerytury, oba te świadczenia są gwarantowane ustawowo. Inny program, który realizowany jest od miesiąca września 2023r, to bezpłatne leki dla dwóch grup: dzieci do lat 18 oraz seniorów 65 plus. Do tej pory program bezpłatnych leków 75 plus, czyli dla seniorów powyżej 75 roku życia finansowany był z budżetu państwa. Od teraz program bezpłatnych leków opłacany będzie z budżetu NFZ. Oprócz wspomnianych projektów PiS wprowadziło kolejny program socjalny w postaci Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego czy też dodatku osłonowego, który rekompensował wzrost cen energii, gazu i żywności. Należy wspomnieć także o obniżeniu podatków: CIT i PIT, wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Ugrupowanie, które reprezentuję od 8. lat cały czas wsłuchuje się w potrzeby Polaków dlatego też katalog „konkretów PIS” jest nadal otwarty.

Od 2015r. rząd PiS wprowadził zmiany w polityce finansowania samorządów. Na rozwój Polski lokalnej przekazywane są rekordowe środki budżetowe, dzięki tym funduszom zostały wyremontowane drogi, powstały nowe szkoły, ścieżki rowerowe, hale sportowe. Rząd stawia na zrównoważony rozwój regionów, dzięki któremu w Polsce lokalnej żyje się lepiej.

Do zobaczenia przy urnie. Dlatego proszę o Państwa pomoc i wsparcie. Uczynię wszystko, aby był to wybór, z którego będą mogli Państwo być dumni.

Art. Sponsorowany

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*