Zostań stypendystą i jednym z prelegentów Kongresu Smart Metropolia!

Zostań stypendystą i jednym z prelegentów Kongresu Smart Metropolia!

Jesteś aktywnym mieszkańcem, pracownikiem naukowym, członkiem organizacji pozarządowej lub politykiem społecznym? – otrzymaj stypendium i zostań jednym z prelegentów Kongresu Smart Metropolia! Wyraź swoją opinię, dyskutuj z politykami, przedsiębiorcami w tematyce, którą się interesujesz.

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

Reklamy

Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych mieszkańców ze środowisk, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii.

W tym roku po raz pierwszy ruszamy z nowym programem towarzyszącym Kongresowi. Chcemy ufundować stypendia dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej, dotyczącej tematów miejskich, wiejskich oraz metropolitalnych. Zależy nam na budowaniu wspólnoty metropolitalnej, dlatego taka formuła jest szansą zaproszenia do wspólnej dyskusji osób, których dzisiaj nie znamy, a mają potencjał wniesienia ciekawych, kreatywnych tez czy pomysłów. – mówi Michał Glaser dyrektor OMGGS.

Jak zostać stypendystą?

Nabór podań o stypendium rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 20 sierpnia o godzinie 16:00.  Warunkami formalnymi starania się o stypendium jest ukończone 18 lat oraz dostarczenie drogą pocztową lub osobiście prawidłowo wypełnionego formularza (dostępnego na stronie smartmetropolia.pl). Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez komisję do 24 sierpnia. Wybrani stypendyści otrzymają wsparcie finansowe oraz wezmę udział w roli panelistów w wybranym przez siebie zagadnieniu tematycznym, poruszanym podczas tegorocznej edycji.

Smart Metropolia 2018 – to już VII edycja

Tegoroczny Kongres Smart Metropolia ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata.

Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 20-21 września w AmberExpo w Gdańsku.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja, która już ruszyła!

Więcej na: smartmetropolia.pl w zakładce STYPENDIA

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*