ZUS może pomóc także podczas egzekucji należności

ZUS może pomóc także podczas egzekucji należności

ZUS oferuje nie tylko ulgi w spłacie należności, takie jak odroczenie terminu płatności składek, czy rozłożenie ich na raty. Warto wiedzieć, że dłużnicy wobec których już prowadzi egzekucję, mogą również w jej trakcie skorzystać z pomocy. To może ułatwić działalność, a nawet uratować firmę przed zamknięciem.

Egzekucja, czyli przymusowe dochodzenie zaległych składek może doprowadzić do tego, że przedsiębiorca nie będzie mógł zapłacić kontrahentom, albo opłacić innych zobowiązań. Od tego natomiast  może zależeć dalsze funkcjonowanie firmy. Wyjściem może być złożenie do ZUS wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych, dokonywanie wypłat z rachunków lub  o uchylenie czynności egzekucyjnych. Taki wniosek musi zostać uzasadniony.

Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, to przez okres tego zawieszenia nie będzie podejmować nowych czynności egzekucyjnych, aby odzyskać należności objęte postępowaniem. Dzięki temu egzekucja nie będzie zakłócała funkcjonowania firmy, a to da niezbędny czas na zgromadzenie pieniędzy i uregulowanie zadłużenia.

Reklamy

Samo zawieszenie egzekucji nie oznacza jednak, że dłużnik może dysponować zajętym majątkiem czy środkami finansowymi. Dopiero pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego pozwoli wykorzystać część środków finansowych zgodnie z potrzebami podanymi we wniosku.

Zgoda ZUS na dokonywanie wypłat z rachunków bankowych oznacza natomiast, że mimo zajęcia ich w toku egzekucji, można z nich wypłacić określone kwoty, niezbędne do pokrycia koniecznych wydatków. Natomiast zgoda na uchylenie czynności egzekucyjnych sprawia, że czynności już dokonane w ramach postępowania egzekucyjnego nie wywołają skutków. Na przykład uchylenie zajęcia wierzytelności pieniężnej u kontrahenta dłużnika ZUS, spowoduje, że nie będzie on musiał wpłacać tych pieniędzy do ZUS, ale będzie mógł zapłacić za wykonaną przez przedsiębiorcę dłużnika usługę. Trzeba pamiętać, że uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych nie oznacza umorzenia należnych za nie kosztów egzekucyjnych. Te trzeba będzie spłacić.

Zakres udzielanej ulgi w postępowaniu egzekucyjnym taki jak okres zawieszenia egzekucji, część majątku, która będzie zwolniona, czy wysokość kwot, jakie mogą być wypłacane z rachunku bankowego, ZUS ustala indywidualnie dla każdego dłużnika.

Każdy, kto chce złożyć wniosek o udzielenie ulgi możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń. Pomoże on wypełnić wniosek, a także przygotować niezbędne dokumenty. Kontakt do doradców można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*