Absencja chorobowa na Pomorzu w liczbach. W 2022 roku na zwolnieniach spędziliśmy 14,5 mln dni

Absencja chorobowa na Pomorzu w liczbach. W 2022 roku na zwolnieniach spędziliśmy 14,5 mln dni

Choroba jest nieodłącznym elementem życia. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie e-ZLA pozwalają na bieżące monitorowanie rozmiarów i przyczyn absencji z powodu choroby lub konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny. W swoim raporcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował dane z ubiegłego roku. Jak wyglądała sytuacja w woj. pomorskim?

W 2022 roku zarejestrowano na Pomorzu ponad 1,3 mln zwolnień lekarskich z powodu choroby własnej. Objęły one łącznie prawie 14,5 mln dni absencji chorobowej. Więcej dni na zwolnieniach spędziły kobiety, bo ponad 8,4 mln.

Również kobiety otrzymały więcej eZLA – blisko 748 tys. Przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11,03 dnia, co daje woj. pomorskiemu ósme miejsce w kraju, gdzie średnia wyniosła 10,95 dnia.

Reklamy

Ze zwolnień lekarskich skorzystało w minionym roku 319 tys. pracowników pomorskich firm i instytucji. Liczba dni ich nieobecności w pracy wyniosła prawie ponad 9,9 mln. Przeciętna długość absencji chorobowej w ubiegłym roku to 31,06 dnia.

Nieobecność chorobowa wszystkich ubezpieczonych w ZUS na Pomorzu dotyczyła prawie 436 tys. osób i wyniosła ponad 14,5 mln. dni. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego w 2022 roku to 33,29 dnia.

Nieobecności związane z pobytem ubezpieczonych w szpitalu wyniosły ponad 316 tys. dni. Przeciętna długość hospitalizacji to 4,43 dnia.
Najwięcej zwolnień, bo ponad 392 tys. lekarze wystawili z powodu chorób układu oddechowego.

Kolejne są schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (prawie 161 tys. zwolnień), urazy i zatrucia (ponad 114 tys. zwolnień) oraz ciąża, poród i połóg (ponad 95,3 tys. zwolnień). Pierwszą piątkę zamyka ponad 81 tys. zwolnień wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Nieco inaczej przedstawia się pierwsza piątka, gdy chodzi o liczbę dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim. Tu na pierwszym miejscu jest ciąża, poród i połóg z blisko 2,4 mln dni. Kolejne miejsca zajmują choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (prawie 2,3 mln dni), choroby układu oddechowego (niemal 2 mln dni), urazy, zatrucia ( blisko 18 mln dni) oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (ponad 1,6 mln dni). 

Zapewnienie odpowiedniej opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny jest niezwykle istotne. Z tytułu opieki nad dzieckiem liczba dni absencji na Pomorzu wyniosła prawie 773 tys., a liczba zaświadczeń lekarskich przekroczyła 198 tys.

Przeciętna długość takiego zwolnienia wyniosła 3,9 dnia. W tym samym czasie nieobecność chorobowa z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny wyniosła ponad 122 tys. dni, a liczba zaświadczeń lekarskich z tego powodu 23 tys. W tym przypadku przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego to 5,24 dnia.

Warto znać swoje prawa i obowiązki w przypadku choroby. Pomoc można uzyskać podczas e-wizyty, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem tel. 22 560-16-00, a także w dowolnej placówce ZUS.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*