Absolutorium dla Burmistrza Żukowa Wojciecha Kankowskiego [ZDJĘCIA]

Absolutorium dla Burmistrza Żukowa Wojciecha Kankowskiego [ZDJĘCIA]

Radni Gminy Żukowo udzielili Burmistrzowi Wojciechowi Kankowskiemu absolutorium. Po podjęciu uchwał w ramach podziękowań wręczono symboliczne bukiety kwiatów burmistrzowi, oraz skarbnik Lucynie Cybuli.

[Not a valid template]Na X Sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały oraz rozpatrzono raport o stanie gminy Żukowo za 2018 r. Burmistrz Wojciech Kankowski przedstawił sprawozdanie budżetowe z 2018 roku i podziękował za pracę nad budżetem skarbnikowi Lucynie Cybuli oraz pracownikom odpowiedzialnym za merytoryczne przygotowanie inwestycji. Radni gminy Żukowo nie mieli prawie żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu przez burmistrza. Uchwała przeszła 15 głosami „za” przy 5 wstrzymujących.

Dochody w budżecie na rok 2018 wyniosły 201 342 811,27 zł, natomiast przychody 28 443 603,11 zł, co daje łącznie 229 786 414,38 zł wpływów. Wydatki bieżące wyniosły 158 458 753,28 zł, a wydatki majątkowe 48 304 678,13 zł. Dodatkowo rozchody planowane i nieplanowane łącznie zsumowały się w kwotę 8 538 080,00 zł. W roku 2018 wydatkowano łącznie 176 327 426,66 zł. Nadwyżka wyniosła 14 484 945,84 zł.

Reklamy

Największą część budżetu gmina przeznaczyła na wydatki związane z oświatą i wychowaniem co wyniosło 65 004 115,46 zł. Istotnym wydatkiem była również pomoc społeczna i rodzinna, na którą przeznaczono 54 685 681,58 zł. Na drogi i oświetlenie wydano dokładnie 24 425 004,95 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2018 roku to koszt 2 119 902,84 zł, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosła 18 165 503, 65 zł 

– Komisja stwierdziła, iż Burmistrz gminy Żukowa realizując zadanie związane z wykonaniem budżetu gminy kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W swoich wnioskach zapisaliśmy, iż przyjęty na 2018 rok plan wydatków nie został przekroczony w żadnym dziale klasyfikacji budżetowej, co jest bardzo ważne. Wydatkowane środki na inwestycję wprawdzie zostały zmniejszone o kwotę ponad pół miliona, ale nie stanowi to jednak zagrożenia realizacji przyszłych niezbędnych dla gminy inwestycji. I w postanowieniach końcowych zapisaliśmy, komisja rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu sprawy związanych ze sprawozdaniem rocznym związanym z budżetem gminy Żukowa z 2018 roku przyjęła powyższą opinię większością głosów. Przyjęta opinia stanowi uzasadnienie uchwały komisji rewizyjnej do wniosku o udzielenie absolutorium dla burmistrza gminy Żukowo na 2018 rok – mówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Słodzinka.   

Uchwała przeszła 15 głosami „za” przy 5 wstrzymujących. Po podjęciu uchwał w ramach podziękowań wręczono symboliczne bukiety kwiatów burmistrzowi, oraz skarbnik Lucynie Cybuli.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*