Żukowo. Wojciech Kankowski z absolutorium i wotum zaufania

Żukowo. Wojciech Kankowski z absolutorium i wotum zaufania

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Żukowa Wojciecha Kankowskiego za wykonanie ubiegłorocznego budżetu nie było dużym zaskoczeniem. Samorząd, jak przyznał sam włodarz, pomimo pandemii nie zrezygnował w minionym roku z dużych inwestycji, a ponadto wykonał szereg mniejszych, takich jak remonty odcinków dróg i chodników czy budowy przystanków autobusowych w kilku miejscowościach.

Jednymi z pierwszych punktów ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żukowie było przedstawienie raportu o stanie gminy Żukowo za 2020 rok oraz debata nad nim. Po szczegółowej prezentacji i dyskusji Rada Miejska w Żukowie udzieliła burmistrzowi Żukowa wotum zaufania.

Sesja w znacznej części poświęcona była również sprawozdaniu finansowemu gminy Żukowo za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przez samorząd. Po podjęciu uchwały radni udzielili burmistrzowi Wojciechowi Kankowskiemu absolutorium.

Reklamy

Jak czytamy w raporcie o stanie gminy, rok 2020 był okresem bardzo pracowitym i ważnym dla żukowskiego samorządu. Mimo panującej pandemii i ograniczeń z tym związanych starał się on bowiem funkcjonować normalnie.

Nie zrezygnowaliśmy z zaplanowanych inwestycji, tym bardziej, że na ich realizację niekiedy pozyskaliśmy środki zewnętrzne – czytamy dalej w raporcie. – Poza dużymi inwestycjami, takimi jak kontynuacja budowy węzłów integracyjnych, trwały prace przy obiektach oświatowych w Tuchomiu i Niestępowie, czy też dalsza budowa kanalizacji sanitarnej. W wielu miejscowościach nie tylko wyremontowano, ale także doposażono place zabaw, systematycznie prowadzone były remonty odcinków dróg i chodników, pojawiło się nowe oświetlenie, czy przystanki autobusowe.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*