Gmina Somonino odnowi zabytkowe budynki w Piotrowie

Gmina Somonino odnowi zabytkowe budynki w Piotrowie

Budynek świetlicy wiejskiej w Piotrowie jeszcze w tym roku czeka przebudowa. Ma to związek z uruchomieniem w tym miejscu tzw. zielonej szkoły – zaadaptowane zostanie poddasze obiektu. Na ten cel gmina Somonino otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku przebudowany zostanie budynek świetlicy wiejskiej w Piotrowie na cele zielonej szkoły. Budynek po byłej szkole w Piotrowie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. W karcie ewidencyjnej obiektu wskazany jest czas jego powstania – przełom XIX/XX w. W przypadku szkoły podano także rok 1906.

Od 2010 roku gmina systematycznie odnawiała budynek po byłej szkole, tworząc na parterze świetlicę wiejską. To zapoczątkowało, że mieszkańcy i liczne okoliczne podmioty zaczęły organizować tam różnego typu wydarzenia.

Reklamy

Zakres inwestycji w tym obiekcie, która zrealizowana ma zostać w roku bieżącym, obejmuje adaptacje nieużytkowego poddasza budynku świetlicy wiejskiej na cele zielonej szkoły z przebudową części budynku i budową nowych schodów. Na poddaszu mają powstać dwa pomieszczenia dla dzieci i młodzieży z łazienkami, pokój opiekunów, łazienka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów oraz komunikacja.

Budynek zostanie wyposażony w schodołaz umożliwiający komunikację osobom niepełnosprawnym po obiekcie. Wieś Piotrowo jest najmniejszym sołectwem w gminie. Budynek po starej szkole znajduje się w otoczeniu lasów. Ta lokalizacja sprawia, że jest on atrakcyjny na wydarzenia związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Stara szkoła stała się już bazą marszy Nordic Walking, plenerowych imprez przyrodniczych, dożynek, jarmarku tradycji czy szkoleń dla KGW.

Duże zainteresowanie obiektem wykazują również harcerze z całego powiatu kartuskiego, którzy chętnie tam nocują. Gmina Somonino chciałaby w pełni wykorzystać zabytkowy obiekt, aby służył mieszkańcom. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Realizacja inwestycji zbliża się dużymi krokami, ponieważ 11 stycznia 2024 roku ogłoszono przetarg na zadanie: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie”.

Ponadto na ten rok zaplanowano także remont budynku gospodarczego stanowiącego zaplecze dawnej szkoły podstawowej w Piotrowie. Obiekt jest również wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zakres prac obejmie między innymi roboty dekarskie, w tym wymianę pokrycia dachu, remont elewacji budynku, wymianę stolarki zewnętrznej czy remont wnętrza budynku.

Wykonanie zadania pozwoli przywrócić dawną funkcjonalność obiektu oraz zapewni odpowiednie zaplecze dla działań w świetlicy zlokalizowanej na tej samej działce. Magistrat liczy na to, że odnowiony obiekt zainspiruje Koło Gospodyń Wiejskich „Piotrowianie” i umożliwi im realizację wielu działań.

Co najważniejsze, na oba przedsięwzięcia – przebudowę budynku świetlicy i remont budynku gospodarczego gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 851 000 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*