Kartuzy. Oświadczenie UM w sprawie oświadczeń radnej Aleksandry Pruszak

Kartuzy. Oświadczenie UM w sprawie oświadczeń radnej Aleksandry Pruszak

„Pani radna złożyła na początku kadencji oraz kolejne za 2018 r. oświadczenia majątkowe z wypełnionymi informacjami na temat osiąganych dochodów, zatem miała wiedzę zarówno o obowiązku ujawnienia dochodów, jak i pozycji oświadczenia, w której należy je zamieścić” – pisze Urząd Miejski w Kartuzach w kolejnym już oświadczeniu, dot. oświadczeń majątkowych radnej Aleksandry Pruszak.

W nawiązaniu do oświadczenia medialnego wystosowanego przez radną Aleksandrę Pruszak Urząd Miejski w Kartuzach informuje, że Pani Radna Pruszak nie złożyła korekty oświadczenia majątkowego w tutejszym urzędzie. Pismo skierowane do Przewodniczącego Rady przez Panią radną nie jest korektą oświadczenia majątkowego.

Korektę oświadczenia składa się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady poprzez złożenie nowego, prawidłowego oświadczenia majątkowego. Samo złożenie pisma z informacją o uzupełnieniu nie wypełnia tych wymogów formalnych, zaś obowiązek złożenia prawidłowego oświadczenia majątkowego jak i jego korekty, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, jest wyłącznie obowiązkiem radnego, którego oświadczenie dotyczy.

Reklamy

Wobec powyższego tut. Urząd nie jest w posiadaniu korekty oświadczeń majątkowych Pani Pruszak, zatem też nie mógł ich zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podkreślamy, że informacja złożona przez Panią radną w tut. Urzędzie wpłynęła z dużym opóźnieniem (w przypadku oświadczenia majątkowego złożonego za 2019r. ponad rocznym) i nie stanowi ona korekty oświadczenia majątkowego, które to Przewodniczący Rady byłby zobowiązany przekazać właściwym organom.

Warto zwrócić uwagę, że Pani radna złożyła na początku kadencji oraz kolejne za 2018 r. oświadczenia majątkowe z wypełnionymi informacjami na temat osiąganych dochodów, zatem miała wiedzę zarówno o obowiązku ujawnienia dochodów, jak i pozycji oświadczenia, w której należy je zamieścić. W kolejnych dwóch oświadczeniach tych informacji zabrakło.

Podsumowując – to Pani radna nie dopełniła formalności, co do których została zobowiązana obejmując mandat radnej, zaś jej oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020, będące w posiadaniu tut. Urzędu do dnia dzisiejszego są niezgodne z prawdą.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*