Kolejne inwestycje w gminie Przodkowo! Tym razem na trasie Tokary-Kczewo

Kolejne inwestycje w gminie Przodkowo! Tym razem na trasie Tokary-Kczewo

W Urzędzie Gminy w Przodkowie podpisano umowy z dwoma kolejnymi wykonawcami inwestycji. Tym razem czekają nas roboty na trasie Tokary-Kczewo.

Kolejny ważny ciąg komunikacyjny w gminie zostanie wyremontowany. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „WODEWIL” Tomasz Wilczewski z Kczewa.
Realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z przebudową odcinka drogi Tokary – Kczewo” przewiduje wykonanie jezdni z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie wjazdów i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi.
Zgodnie z podpisana umową roboty zakończą się 12 czerwca. Do tego czasu mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z przygotowanych objazdów. Wartość inwestycji to 1 215 907,89 zł.

Podpisano również umowę z wykonawcą, firmą „ARAT” Krzysztof Makurat ze Staniszewa, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Tokary-Kczewo nr 156021 G”.
Zakres prac objętych umowa obejmuje :
• Wykonanie skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 32 m
• Wykonanie jezdni bitumicznej o powierzchni 1492,10 m2
• Wykonanie chodników z kostki betonowej 2586,10 m2
• Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 269,10m2
• Wykonanie jezdni z kostki betonowej 4554,70 m2
• Wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej 114,10 m2
• Wykonanie rowów na długości 340 mb
• Montaż 28 lamp hybrydowych
Inwestycja realizowana jest w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2018).

Reklamy

Wartość inwestycji: 3 600 000 zł, z czego przypada na dotację z budżetu państwa: 1 800 000 zł. Zgodnie z podpisaniem umową realizacja inwestycji zakończy się 12 czerwca.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*