Przodkowo. Wójt Andrzej Wyrzykowski z pełnym poparciem rady. „To zasługa również samych mieszkańców gminy…”

Przodkowo. Wójt Andrzej Wyrzykowski z pełnym poparciem rady. „To zasługa również samych mieszkańców gminy…”

Absolutorium i wotum zaufania otrzymał dziś od radnych wójt Przodkowa Andrzej Wyrzykowski. Włodarz podkreśla, że sukces samorządu to efekt dobrej współpracy z radnymi, urzędnikami oraz mieszkańcami. Nawiązuje też do inwestycji drogowych, które dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. „Część tych dróg wykonanych będzie z kostki brukowej, żeby były można było je użytkować dłużej i bezawaryjnie” – wyjaśnia samorządowiec.

Przodkowscy radni jednogłośnie udzielili dziś wójtowi Andrzejowi Wyrzykowskiemu wotum zaufania, a także absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Włodarz nie kryje zadowolenia z takiego obrotu spraw podkreślając, że tak naprawdę oceniona została nie tylko jego wyłączna praca, ale również praca wszystkich urzędników, gminnych instytucji i radnych.

-Dzięki naszym wspólnym działaniom udało się zgromadzić sporo środków z zewnętrznych źródeł. To spowodowało, że gmina Przodkowo wykonała szereg zaplanowanych zadań mimo tego, że miniony rok z oczywistych przyczyn nie należał do najłatwiejszych – mówi A. Wyrzykowski. – Muszę też wspomnieć o dobrej współpracy naszego samorządu z powiatem i województwem. Spory udział w naszych działaniach mieli również sami mieszkańcy, mam na myśli między innymi zadania drogowe.

Reklamy

Szef przodkowskiego urzędu podkreśla, że dobra współpraca z radą motywuje go do dalszej pracy, a wszelkie z uwagi rajców przyjmuje z pokorą. W minionym roku dochody gminy Przodkowo wyniosły około 70 milionów 217 tysięcy złotych, wydatki zaś 67 milionów 622 tysiące złotych. Po stronie dochodów plan wykonano w 100 procentach, po stronie wydatków – w 92 procentach.

Andrzej Wyrzykowski nawiązuje również do inwestycji drogowych w gminie, jakie zrealizowane zostaną dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o których pisaliśmy kilka dni temu. Mowa o odcinkach w Smołdzinie (ul. Krótka), Pomieczynie (ul. Jeziorna), Młynku (ul. Dworska), Przodkowo – Bursztynik, Przodkowo – Kawle Dolne oraz Tokary – Warzenko.

-Bardzo się z tego cieszymy. To kolejne drogi, które modernizujemy. Dofinansowanie pokryje połowę środków, potrzebnych do wykonania inwestycji – wyjaśnia wójt Przodkowa. -Należy też wspomnieć o drodze gminnej w Warzenku, ulicy Wrzosowej, która zostanie wykonana w przyszłym roku. W ramach prac drogowych wykonana zostanie również infrastruktura towarzysząca. Część tych dróg wykonanych będzie z kostki brukowej, żeby były można było je użytkować dłużej i bezawaryjnie. Z doświadczenia wiemy, że kostka wytrzymuje dłużej, ponadto jej naprawa jest łatwiejsza niż asfaltu.

Kolejne lata, jak zakłada włodarz, upłyną pod znakiem następnych inwestycji drogowych. Infrastruktura tego rodzaju bowiem od wielu lat stanowi priorytet dla gminy Przodkowo. Obecnie realizowany jest też drugi odcinek inwestycji Hopy – Pomieczyńska Huta z pełną infrastrukturą towarzyszącą. To łącznie 4 kilometry drogi, które już w okresie wakacyjnym będą do dyspozycji mieszkańców.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*